UUDEN PÄIVÄKODIN RAKENTAMINEN VIRROILLE

Koivurinteen päiväkoti ehti toimia alun perin lastenkodiksi suunnitelluissa tiloissa 37 vuotta. Tällä hetkellä päiväkoti toimii väistötiloissa Koivurinteen kosteus- ja homevaurioista johtuen. Väistötilat toimivat tällä hetkellä Yläkoululla, Mäkitien koululla ja Työväentalolla. Näissä tiloissa hoidetaan jopa sataa virtolaislasta. Lasten vanhemmat kokevat, että nykyiset väistötilat ovat epäkäytännölliset, mm. lasten wc tilat on rajoitetut. Tiloja ei koeta myöskään kovin turvallisiksi lähiympäristön liikennekäyttäytymisen vuoksi sekä itse tilojen turvallisuus tekijöissä on puutteita. Päivähoitoikäisille kuuluu omanlaisensa toimintaympäristö ja niin myös yläkoululaisille ja lukiolaisillekin.

Virroille toivotaan uusia yrityksiä, työpaikkoja sekä lapsiperheitä. Täten on tärkeää ottaa huomioon
myös minkälaisen mielikuvan annamme kaupunkina lapsiperheiden perustarpeiden arvostuksesta. Tämä on myös yrityksien kannalta tärkeä tekijä, kun haetaan uutta työvoimaa paikkakunnalle. Työpaikan jälkeen lapsiperheille tärkeitä asioita on mm. turvallinen, ammattitaitoinen sekä virikkeellinen päivähoito. Koivurinteen päiväkoti on tarjonnut lapsille turvallisen ja luonnonläheisen ympäristön. Se on kunnostautunut mm. liikuntaa, luonto- ja ympäristökasvatusta tarjoavana päiväkotina, jolloin sen sijainnilla on ensiarvoinen merkitys. Hyvin toimiva päivähoito on myös lastensuojelua ja sen tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella käytöllä voidaan mm. ennaltaehkäistä kalliita lasten huostaanottoja sekä syrjäytymistä.

Me arvostamme tätä ja toivomme kaupungin vanhojen ja uusien päättäjienkin arvostavan, niin että uusi päiväkoti päätetään rakentaa sille sopivalle sijainnille Lastenkujalle.

On tullut aika siirtyä uuteen aikaan ja rakentaa ensimmäistä kertaa Virroille alusta alkaen uusi päiväkoti. Lapsia keskustaajaman päiväkotiin riittää, koska perhepäivähoito Virroilla, kuten muuallakin Suomessa, on ollut vähenemässä perhepäivähoitajapulan
vuoksi.

Lapset ovat investointi- kunnollinen päiväkoti tarvitaan jokaisessa kaupungissa. Tämä on meidän kaikkien etu nyt ja tulevaisuudessa!


Satu Partanen & Sanna Kangas    Ota yhteyttä adressin tekijään