Turun kaupungin sivistystoimen alaisiin lukioihin tulevan uuden tuntikiertokaavion 2024-2025 käyttöönotto peruttava

Turun sivistystoimen alaiset lukiot ovat ottamassa lukuvuonna 2024-2025 käyttöön uutta tuntikiertokaaviota, jota on perusteltu opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämisellä, opettajien työn helpottamisella, kannustuksella suorittaa ylioppilastutkinto kolmessa vuodessa ja opiskelupaikkojen lisäämisellä. Valtaosa opiskelijoista ja opettajista, joita uudistus koskisi, kokevat perustelut ristiriitaisiksi uudistuksen todennäköisten tulosten takia. Siksi vaadimmekin, että tällä hetkellä kaavaillut muutokset perutaan ja opiskelijoiden ja opettajien ääntä kuunneltaisiin päätöksenteossa.

Miksi uudistus olisi huono juttu?

- Kun 7. palkki siirretään paikoittain keskelle päivää, pakottaa se osittain ottamaan kyseiseen palkkiin jonkin opintojakson. Tällöin entisen 6 opintojakson sijasta opiskelijoilla saattaisikin olla niitä 7, mikä kuormittaa opiskelijoita. Jos kyseistä palkkia ei ota, tulee turhia hyppytunteja ja jos ottaa, niin maanantain koulupäivä pitenee.

- Opiskelijoiden lisäksi myös opettajien päivät pitenevät. Ryhmäkokojen pienentäminen ei kauheammin auta, jos samalla opettajalla on niitä yhdessä periodissa seitsemän.

- Eri kouluissa kärsitään erilaisten tilojen puutteesta. Esimerkiksi Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa ei ole paikkaa, jonne opiskelijat voisivat mennä hyppytunneilla. Turun klassillista lukiota taas varjostaa tilan puute iltapäivän tunneilla, sillä Turun iltalukio, jossa oppitunteja pidetään 14.45 ja 20.45 välillä, toimii samassa rakennuksessa. Monesta lukiosta puuttuu myös sellainen työtila, jossa opettajat voisivat esimerkiksi tarkistaa kokeita tai suunnitella oppitunteja hyppytunneilla.

- Kun yhä useampi palkki, jossa on pakollisia opintojaksoja, on päivän viimeisellä tunnilla, koettelee se opiskelijan jaksamista. Harvat jaksavat enää pitkän päivän jälkeen keskittyä kunnolla, ja pahimillaan koululounaan ja välipalan/päivällisen välissä saattaa olla reilusti yli viisi tuntia, mikä ei ainakaan edesauta jaksamista. Tällöin koulun olisi vähintäänkin kohtuullista tarjota opiskelijoille maksuton välipala, minkä toteutuminen hieman epäilyttää.

- Kerttulin lukio ei aio ottaa uutta tuntikiertokaaviota käyttöön siksi, että se ei ole edukas urheilulinjalaisille. Tämä lisää eriarvoisuutta Turun lukioiden kesken. Lisäksi kyseisen lukion opiskelijoista ne, jotka haluaisivat opiskella vain yhdessä lukiossa opetettavaa ainetta, kuten italiaa, latinaa tai venäjää, eivät välttämättä saa mahdollisuutta siihen.

- Uudistus osuisi erityisesti kolmeen opiskelijaryhmään rankasti:

  1. He, jotka käyvät koulun ohella töissä elättääkseen itsensä; koulupäivien pidentyessä työtunnit vähenevät ja oma toimeentulo vaarantuu.

  2. He, jotka tulevat kauempaa kouluun; kotiinpääsy voi julkisen liikenteen aikataulujen takia siirtyä monella tunnilla myöhemmäksi.

  3. He, jotka harrastavat paljon vapaa-ajalla; kilpaurheilulajeissa harjoitukset voivat alkaa jo klo 16 jälkeen ja treeneihin on kiire usein jo tavallisen koulupäivän jälkeen. Usein harjoitukset saattavat myös kestää useamman tunnin, jolloin kotiin päästessä palautumisaika on hyvin lyhyt.

On ymmärrettävää, että opiskelupaikkoja halutaan lisätä, mutta se, miten sitä nyt ollaan tekemässä, on täysin väärä tapa toteuttaa tavoite. Opiskelupaikkojen määrä on seikka, johon opiskelijat ja opettajat eivät ole voineet vaikuttaa, ja täten on kohtuutonta tehdä uudistus heidän kustannuksellaan.

Alla havainnoiva kuva lukujärjestyksen palkkimuutoksista; ylempi kuva havainnoi tämänhetkistä tuntikiertoa ja alempi suunnitteilla olevaa. 

 

PS. Muistakaa vahvistaa allekirjoitus sähköpostista <3

tuntikiertokaavio.PNG

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Aino voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…