Vaadimme kaikkien saamelaisten yhdenvertaista huomioimista lakiehdotuksessa

Me allekirjoittaneet vaadimme, ettei Suomen hallitus edistä saamelaiskäräjälain uudistamista valmistelleen toimikunnan mietinnön ehdotusten toteuttamista, koska mietinnön ehdotuksissa on demokratiavaje; saamelaisten oikeudet eivät toteudu yhdenvertaisesti ja osaa saamelaisia syrjitään.

Annetun mietinnön ehdotuksen mukaisesti saamelaiskäräjien nykyinen vaaliluettelo mitätöidään ja uusi vaaliluettelo kootaan saamelaiskäräjillä valtaapitävien toimesta. Saamen kielestä on esityksessä tehty lyömäase, jolla kielensä menettäneitä kuritetaan, eivätkä he voi vaaliluettelosta ulosjätettyinä olla mukana kansansa keskuudessa päättämässä itseään koskevista asioista.

Merkittävä osa saamelaisista on vaarassa tulla pysyvästi poistetuksi ja ulosjätetyiksi saamelaiskäräjien vaaliluettelosta. Vaaliluettelosta poisjätetyt saamelaiset ovat äänioikeutta vailla olevina toisen luokan saamelaisia Suomessa.

Me allekirjoittaneet olemme Suomen alkuperäiskansaa, saamelaisia. Emme hyväksy saamelaiskäräjälain uudistusta valmistelleen toimikunnan mietintöä uudeksi saamelaiskäräjälaiksi, koska se loukkaa merkittävässä määrin saamelaisten vapautta ja yhdenvertaisuutta.

Jätetyn mietinnön johdosta esitämme avoimia kysymyksiä Suomen Hallitukselle.

Jos osa saamelaisista jätetään pois vaaliluettelosta ja saamelaiskäräjien hallitukselle annetaan valtaa päättää myös maankäytöstä, millä tavoin hallitus aikoo turvata vaaliluettelosta poisjätetyille:

1. Perustuslain 17§ perustuvan oikeuden harjoittaa omaa alkuperäiskansa kulttuuria, sekä opiskella, ylläpitää ja kehittää kieltään?

2. Perustuslain 17§ mukaista oikeutta päättää ja kehittää omaa, ekologisesti kestävää kulttuuria ja muita alkuperäiskansa oikeuksia?

3. Perustuslain 6§ mukaista oikeutta tulla lain, Suomen valtion ja muiden toimesta yhdenvertaisesti kohdelluiksi muiden Suomen saamelaisten ja saamelaisryhmien kanssa?

4. Perustuslain 22§ perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisen?


Lukkari Kari Toivo    Ota yhteyttä adressin tekijään