Vaatimus Einari Pekkalan kilpailukiellon välittömästä kumoamisesta

Vaatimus Einari Pekkalan kilpailukiellon välittömästä kumoamisesta

Me allekirjoittaneet vetoamme Suomen Kennelliittoon liittyen Einari Pekkalan toimitsija- ja kilpailukieltoon. Vaadimme Pekkalalle välitöntä vapautusta kilpailukiellosta ja toimitsijakiellon pikaista käsittelyä. Koemme, että sekä toimitsija- että kilpailukiellon asettaminen ennen asian käsittelyä on epäoikeudenmukaista ja kohtuutonta ja rangaistusten asettaminen ennen henkilön tuomitsemista on ylipäätään oikeusvaltion periaatteiden vastaista. Pekkalalle langetettu kilpailukielto toimitsijakiellon lisäksi on poikkeuksellisen epäoikeudenmukainen, koska Pekkalan väitetty epäasianmukainen käytös on tapahtunut tuomarina. Nyt häntä rangaistaan paitsi tuomarina, myös yksityishenkilönä eli kilpailijana, mikä asettaa hänet eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin kilpailijoihin. 
 
Suomen Agilityliiton (SAGI) kurinpitolautakunta on käsitellyt Pekkalaan kohdistuneen valituksen syksyllä 2023 ja todennut, ettei Pekkalan toiminnassa ole ollut sellaisia asioita, jotka edellyttäisivät kurinpidollisia toimia. On täysin kohtuutonta, ettei Suomen Kennelliitto luota lajiliiton tekemään arvioon edes omaan päätöksentekoonsa asti, vaan langettaa maajoukkuetasoiselle urheilijalle kilpailukiellon, estäen näin tätä osallistumasta kevään maajoukkuekarsintoihin (MM- kilpailut, European Open) sekä kevään halli SM- kilpailuihin. Osallistumisen estäminen tavallisiinkin kilpailuihin heikentää merkittävästi Pekkalan mahdollisuutta saada tarvittavat tulokset kasaan, päästäkseen mukaan elokuun SM- kilpailuihin.  
 
  • Ihmettelemme suuresti, ettei Kennelliitto suostu asian käsittelyyn urheilun oikeusturvalautakunnassa. OTL:n lausunnon mukaan ”Urheilijan kannalta perusteltua olisi, että urheilijalla olisi aito mahdollisuus valittamiseen oikeusturvalautakuntaan sellaisista Kennelliiton määräämistä seuraamuksista, jotka ulottuvat Agilityliitonkin alaiseen toimintaan. Kennelliiton mahdollisuus määrätä eettisen lautakunnan käsittelyyn menevissä asioissa väliaikaisia kurinpitoseuraamuksia on myös omiaan käsittelyajat ja kurinpitoseuraamusten varsin ankara luonne huomioon ottaen muodostamaan tilanteita, joissa Kennelliitto rajoittaa tuntuvalla tavalla Agilityliiton alaiseen toimintaan osallistuvien urheilijoiden ja tuomareiden oikeuksia ilman, että kurinpitoseuraamuksen kohteeksi joutuneet henkilöt voisivat saattaa päätöstä oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi." 
 
Emme näe minkäänlaisia perusteita Einari Pekkalan kilpailukiellolle ja odotamme sen välitöntä purkamista. Emme myöskään näe perusteita toimitsijakiellolle, jossa rangaistus asetetaan ennen asian käsittelyä. Toivomme asian pikaista käsittelyä.
 
 
Parhain terveisin allekirjoittaneet agilityharrastajat/ kilpailijat/ tuomarit

Addressin laatineet agilityurheilijat    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Addressin laatineet agilityurheilijat voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…