Vaatimus ELY-keskukselle Sammatissa sijaitsevan Werlanderintien pikaisesta uudelleenpäällystämisestä.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Werlanderintie Sammatissa (Mt 1070) päällystetään uudelleen mahdollisimman pian.  Tien tämänhetkinen kunto on erittäin huono.  Tie on hyvin tärkeä Sammatille ja Karjalohjalle niin paikallisten/kesäasukkaiden kuin elinkeinoelämän kannalta ja lisäksi matkailu kärsii tien huonosta kunnosta.

Tämä adressi on myös paperisena Sammatin ja lähialueiden liikkeissä. Jos olet allekirjoittanut nimesi tähän adressiin muualla niin älä allekirjoita enää nettiaddressia.


Sammatin aluetoimikunta, Harri Viinanen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Tulisiko bensaveroa laskea?