Vaatimus Keski-Suomen keskussairaalan vaativan kirurgian turvaamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriössä päivitetään asetusta erikoissairaanhoidon, mukaan lukien vaativan kirurgian keskittämisestä. Asetuksen on määrä tulla voimaan alkuvuodesta 2021. Se tulee vahvasti vaikuttamaan etenkin syöpäkirurgian järjestämiseen tulevaisuudessa. Haima- ja mahasyöpään sekä maksakasvaimiin ja tulehduksellisiin suolistosairauksiin liittyvä kirurgia on asetusluonnoksen mukaisesti siirtymässä kokonaisuudessaan yliopistosairaaloihin. 

Asetukseen tehtävää muutosta perustellaan yliopistosairaaloiden laajemmalla osaamisella verrattuna keskussairaaloihin. On myös vedottu tutkimusnäyttöön, jonka mukaan suurempien leikkausmäärien sairaaloissa tulee vähemmän komplikaatioita ja tulokset ovat muutenkin paremmat kuin pienemmissä. Minkäänlaista näyttöä toimenpidemääristä, laadusta, vaikuttavuudesta tai resursseista ei yliopistoyksiköiltä kuitenkaan vaadita. 

Erityisen ongelmallista tämä on Itä-Suomen erityisvastuualueella (ERVA), jossa sijaitsee maamme pienin yliopistosairaala, Kuopion Yliopistollinen sairaala (KYS) Kuopiossa ja toisaalta maamme suurin keskussairaala, Keski-Suomen Keskussairaala Jyväskylässä (KSKS). KSKS on usealla mittarilla jopa KYS:aa suurempi yksikkö. 

Keski-Suomessa on luotu vuosikymmenten kuluessa vahva osaaminen nimenomaan syöpäkirurgian osalta. Toimenpidemäärät ovat erva-alueen suurimmat, tutkimustoiminta on syöpäkirurgian osalta laajaa, selkeästi Itä-Suomen vilkkainta ja tulokset on julkaistu niin kansallisissa kongresseissa kuin kansainvälisissä julkaisuissa. Toiminta on kustannustehokasta ja komplikaatiomäärät kansainvälisestikin vertailukelpoisia.

Keski-Suomen keskussairaala kuuluu toimenpidemääriltään suurten yksiköiden kategoriaan käytännössä kaikissa keskittämisuhan alla olevissa toimenpiteissä. Keskittämisellä tavoiteltavat hyödyt on siis jo saavutettu Keski-Suomessa, ainoana yksikkönä koko erva-alueella. 

Lääketieteelliseen laatuun, vaikuttavuuteen, potilasturvallisuuteen, resursseihin tai kustannuksiin nojaavaa perustelua suunnitteilla olevalle keskittämisratkaisulle ei ole esitetty. Ainoa kriteeri näyttää olevan yliopistostatus.  

Jos suunniteltu asetusluonnos menee läpi, se tulee romuttamaan Jyväskylässä vuosikymmenten aikana tehdyn kunnianhimoisen, määrätietoisen ja laadukkaan kehitystyön. Viiveet hoitoon pääsyssä etenkin syöpäsairauksien osalta tulevat väistämättä kasvamaan, puhumattakaan hoitoketjujen katkeilemisesta. Pahimmillaan myös Keski-Suomen keskussairaalan kirurginen päivystysvalmius tulee heikkenemään merkittävästi mikäli osaamista ei voida jatkuvasti kehittää ja osaajat siirtyvät muihin sairaanhoitopiireihin.  

Jyväskylään on juuri aukeamassa Suomen modernein sairaala, jossa on valmiudet jopa nykyistä laajemmalle kirurgiselle toiminnalle. Vaativan kirurgian alasajo tässä vaiheessa on äärimmäisen suuressa ristiriidassa myös uuteen sairaalaan kohdistettuun  taloudelliseen, yli 500 miljoonan euron panostukseen nähden.  

Me allekirjoittaneet emme hyväksy vaativan kirurgian alasajoa Keski-Suomessa. Maakuntamme väestö on tähän saakka saanut viiveettömän ja laadukkaan hoidon myös pahanlaatuisissa sairauksissa. Kirurginen hoito on usein ensivaiheen toimenpide ja haluamme ehdottomasti säilyttää tämän toimivaksi osoitetun hoitoketjun palan osana sairaanhoitopiirimme toimintaa. 


Ville Väyrynen, gastrokirurgi, KSKS    Ota yhteyttä adressin tekijään