Vaatimus Mäntsälän kotihoidontuen kuntalisän puolesta

 
Me allekirjoittaneet vaadimme Mäntsälän kotihoidontuen kuntalisän jatkuvan myös vuoden 2020 tammikuusta eteenpäin. 
 
Allekirjoittaneet vaativat, että Mäntsälän kunta osoittaa arvostusta kotona tehtävää lasten kasvatustyötä kohtaan. Maksamalla kotihoidontuen kuntalisää jatkossakin, kunta osoittaa kantavansa vastuun myös niistä vanhemmista, jotka hoitavat kotona vähintään yhtä alle kolmevuotiasta lasta, sekä mahdollisia perheen muita alle kouluikäisiä lapsia Kelan kotihoidon tuella. 
 
Kotihoidontuen kuntalisä on aluepoliittinen kilpailuvaltti kunnan mainostaessa itseään lapsiperheystävällisenä kuntana. Kunta on myös osin kuntalisän avulla houkutellut lisää lapsiperheitä muuttamaan Mäntsälään. Täten kuntalisän jatkuvuus takaa jatkossakin positiivista muuttovirtaa kuntaan, sekä jo asuvien lapsiperheiden pysymistä kunnassa. 
 
Perheiden kunnalle maksama päivähoitomaksu kattaa vain osan kunnalle kertyvistä todellisista päivähoidon kustannuksista. Kuntalisän poistaminen pakottaisi monia perheitä laittamaan lapset hoitoon tai miettimään muutoin asumis- ja työkuvioitaan uudelleen, mahdollisesti jopa toisessa kunnassa. 
 
Kuntalisän lakkautuksesta voi pahimmillaan aiheutua päivähoitohakemusten määrän suuri lisääntyminen. Tämä tietää vastuuhenkilöille painetta osoittaa perheille lyhyellä aikataululla sopivat hoitopaikat.
 
Kuntalisä on pieni summa verrattuna päivähoidon todellisiin kustannuksiin. On selvää, että kunnalle tulisi satojen tuhansien, ellei jopa miljoonien eurojen lisäkuluja verrattuna nykyiseen, suhteuttaen kaikkien nyt kotihoidettujen lasten kustannukset mahdollisiin tuleviin todellisiin päivähoitokustannuksiin