Vaatimus Porin kaupungille pikaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä rottaongelman selvittämiseksi

Rottahavaintoja on Porin Toejoen 52. kaupunginosassa tehty useita ja
päivittäin kuluneen kevään ja kesän 2022 aikana. Kiinteistöjen omistajat ja haltijat
ovat ryhtyneet toimenpiteisiin loukutuksin mutta tämä ei alueen rottakannan
pienentymiseen ole vaikuttanut.
Itäpitkäkadulla marraskuussa palanut kiinteistö on yksi suurin syy
rottakantojen leviämiseen. Tonttia ei edelleenkään ole kiinteistön omistajan
tai kaupungin toimesta raivattu. Rottapopulaatio on saanut rauhassa kasvaa
tontilla ja on nyt levinnyt vanhan Toejoen alueella aina Ankkakujalle saakka.
Eräässä pihapiirissä Keskikadulla on loukutettu yli 20 rottaa kuluvan kevään
aikana. Rottia on näkynyt useita jopa päiväsaikaan. Viime torstaina keskellä
Laaksokatua oli kuollut rotta. Se, että rotat liikkuvat jo päiväsaikaan eikä
tavanomaiseen iltahämärä aikaan kertoo isosta populaatiosta sekä
ongelmasta alueella.
Me kiinteistöjen omistajat olemme huolissamme ympäristömme
terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Palaneen kiinteistön omistaja ei ole
kaupungin selvityspyynnöistä tai kehotuksista huolimatta ryhtynyt toimiin
kiinteistöalueen siistimiseksi. Nykyinen rottaongelma ei ole asukkaista johtuva
vaan sai alkunsa palaneesta talosta, jonka siistimisen omistaja on
laiminlyönyt. Kaupunki on velvollinen kustannuksellaan tekemään purkutyöt,
jos kiinteistön omistaja ei siihen kohtuullisessa ajassa ryhdy. Kohtuullinen
aika on nyt ohi ja vaadimme kaupungilta pikaisia toimenpiteitä asiassa.
Rottapopulaation kasvaminen ja leviäminen on terveysriski alueen asukkaille.
Myös mahdolliset kiinteistöihin aiheutuvat haitat rottien levitessä
hallitsemattomasti tuovat kustannuksia omistajille. Porin kaupungin on
otettava asia vakavasti ja ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin. Palaneen
kiinteistön alue on putsattava pikaisesti ja lähellä sijaitsevat puistoalueet
pidettävä siisteinä ja leikattuina kunnes ongelma on poistunut.


Susanna Kivimäki    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Susanna Kivimäki voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…