Vädjan om fortsatt förskoleverksamhet vid Bjurböle daghem i östra Borgå

Härmed vidhåller vi undertecknade att förskoleverksamheten skall fortsätta vid Bjurböle daghem (Kråkövägen 24, 06200 Borgå). Vi framhåller även vikten av fortsatt daghemsverksamhet vid Bjurböle daghem. Vi önskar ett helhetstänk i fråga om förslag som läggs fram om förskoleverksamheten, var beredningen och beslutsfattarna beaktar från första stund barnens främsta i fråga om trivsel, pedagogik, utrymmen, personal, gruppstorlek, dagvård för att erbjuda och bibehålla de centrala serviceformer för fast bosatta barnfamiljer i Östra Borgå landsbygd och dess skärgård. Bjurböle daghem och förskolan är de sista serviceformerna som finns kvar i området efter att Kråkö skola stängdes 2017. I området finns barnfamiljer samt flertal egenföretagare och lantbrukare som har arbetsplatsen där de bor och inte i centrum av staden. 

I bakgrunden till denna vädjan ligger ett tjänstemannaförslag om att flytta den svenskpråkiga förskoleverksamheten från Bjurböle daghem till Vårvindens daghem i Vårberga skolcentrum från och med hösten 2018. Några enstaka barn skulle även börja i Ebbo förskola. Tjänstemannaförslaget om förskoleverksamheten hösten 2018 behandlas på bildningsnämndens möte 25.1.2017. 

I nuläget samlar Bjurböle daghem och förskola svenskspråkiga barn från ett stort område i Östra Borgå omfattande Vessö, Kråkö, Bjurböle, Seitlax, Fagersta, Vålax. Området har en positiv inflyttningstrend bland barnfamiljer och Bjurböle daghem jämte förskola skattas högt som serviceformer. I det svenskspråkiga daghemmet och förkolan går även flertal tvåspråkiga familjers barn som valt svenska som främsta språk. Föräldrarna är nöjda med verksamheten och det finns ett aktivt samarbete mellan föräldrar och dagis samt förskola. Vid daghemmet och förskolan fungerar en aktiv föräldraförening sedan flera år som ger guldkant för barnen i fråga om kultur, musik, dans, idrott samt införskaffningar osv. Förskolan och daghemmet bildar en fungerande pedagogisk enhet med engagerad och kunnig personal samt naturen runt hörnet. Barnen har ett kort steg mellan dagvård och förskola då befinner sig på samma gårdsplan med bekanta vuxna och barn. Ifall förskolegruppen blir mindre kan den flytta in i samma bggnad med daghemmet. För tillfället befinner sig förskolebarnen i en skild byggnad på gårdsplanen. Föräldrarna är nöjda med förskoleundervisningen/fostran och dess engagerade och kunniga personal. Förskolebarnens dagvård arrangeras i nuläget vid Bjurböle daghem, vilket underlättar flerbarnsfamiljers vardag. Från Bjurböle förskola åker största delen av barnen till Vårberga skola (Kråkö skola stängdes våren 2017) samt en mindre del till Grännäs skola. Härmed är vardagspusslet för barnfamiljerna än på en skälig nivå då barnen i dagis och förskola finns i Bjurböle samt skolbarnen i Vårberga. Om förslaget går igenom kan flerbarnsfamiljer få en situation med dagisbarn i Bjurböle, förskolebarn i Vårberga eller Ebbo och skolbarn i Vårberga och Grännäs.

Vi underteckande, vädjar för en levande landsbygd och skärgård i Östra Borgå och detta möjliggörs genom att de centrala serviceformerna, Bjurböle daghem och förskola, bibehålls och fortsätter sin verksamhet med barn från de berörda byarna.

Namninsamlingen arrangeras 19.-25.1.2017 av Föräldraföreningen vid Bjurböle daghem rf.

Vädjan överräcks till bildningsnämndens ordförande inför mötet 25.1.2017.

Vi hoppas på öppen och konstruktiv diskussion med beslutsfattarna för att nå en god lösning i ärendet. 


Föräldraföreningen vid Bjurböle daghem rf. /ordf. Bettina Lindfors, vice ordf. Krista Weckström    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Tulisiko rahapelit vapauttaa kilpailulle?