Vahva luottamus Hailuodon kunnanhallituksen puheenjohtaja Parrilalle sekä valtuutettu Topille

Me allekirjoittaneet annamme vahvan luottamuksen Hailuodon kunnanhallituksen puheenjohtaja Parrilalle sekä valtuutettu Topille. Olette toimineet Hailuodon kunnan veronmaksajien puolesta esittämällä aiheellisesti kysymyksen lehdistöstä luetusta 350 000 euron säästöstä sekä sairauspoissaolotilastoista.

Kuntalaissa säädetään luottamushenkilöiden tietojensaantioikeudesta. Luottamushenkilöillä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja, joita hän toimiessaan pitää tarpeellisena. Lisäksi perustuslain 12 §:n 1. momentin mukaan jokaisella on sananvapaus, johon liittyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Kunnan johtavat virkamiehet sekä valtuutetut ovat sellaisessa asemassa, että he joutuvat välillä vastaamaan tiukkoihinkin kysymyksiin. Ihmettelyä tuottaa se, että kunnan johtava virkamies voi tiedottaa asiasta julkisuudessa, mutta hän ei voi avata asiaa vaaleilla valituille valtuutetuille.

Se minkälaisella sävyllä asia kokouksessa on tuotu esille, on meille vain oletusta, koska emme olleet paikalla. Mikäli sävy on ollut loukkaavaa, olisi kuka tahansa kunnanvaltuuston kokouksen osallistuja voinut keskeyttää keskustelun. Miksi näin ei tehty, vaan seuraavana päivänä ryhdyttiin uutisoimaan asiasta ja antamaan haastatteluja?

Kunnanhallituksen pöytäkirjan mukaan on käyty keskustelua tilapäisen valiokunnan asettamisesta. Valiokunnan tavoitteena lienee koko kunnanhallituksen tai sen johtajiston erottaminen. Mikäli näin tehdään, tulisi perustaa valiokunta myöskin valtuuston erottamiseksi, koska sen kokouksessa asia on tullut esille, siellä on käyty keskustelu eikä kukaan osallistuja siinä tilanteessa ole asiaa keskeyttänyt. Tätähän lain mukaan ei kuitenkaan voida tehdä.

Olisiko mahdollista nauhoittaa valtuuston kokoukset? Tämä edistäisi avoimuutta ja parantaisi kuntalaisten tiedon saantia.

Puheenjohtaja Parrila ja valtuutettu Toppi ovat tehneet vuosien ajan pyyteetöntä työtä kuntalaisten eteen ja katsomme, että heihin kohdistettu kritiikki on aiheeton. Osoittavathan kuntavaalien tuloksetkin luottamuksen heitä kohtaan.

Tilapäisen valiokunnan asettamissuunnitelmat tulee peruuttaa.  

Hailuoto 4.11.2021