Vetoomus eläinkokeiden vaihtoehtojen ja koe-eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi Helsingin yliopistos

Helsingin yliopisto on parhaillaan uudistamassa koe-eläintoimintaansa. Toiminnan keskittämisen lisäksi vireillä on koe-eläinmäärän lisääminen jopa kaksinkertaiseksi. Eläinhoitajien määrää ei kuitenkaan lisättäisi.

Koe-eläinlainsäädäntö ja eettiset näkökohdat edellyttävät, että koe-eläinten käyttöä pyritään kaikin keinoin vähentämään. Yliopisto ei huomioi lakia eikä yhteiskunnallisesti sovittuja periaatteita suunnitellessaan huomattavaa lisätukea koe-eläimiä käyttävälle tutkimukselle. Pelkästään koe-eläintilojen varustamisesta arvioidaan koituvan yliopistolle noin 4,5 miljoonan euron kustannukset. Vuosittaiset lisäkustannukset on arvioitu yli 200.000 euroksi. Vertailun vuoksi todettakoon, että valtion rahoitus eläinkokeiden vaihtoehdoille on 34.000 euroa vuodessa.

Helsingin yliopiston suunnitelmassa on kyse yhteisten varojen käytöstä eettisesti ongelmalliseen tarkoitukseen. Koko yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan tulee osallistua keskusteluun siitä, millä menetelmillä ja kenen ehdoilla tutkimusta tehdään.

Kritiikitön satsaaminen eläinkokeisiin ei kuulu nykyaikaan, eikä sillä edistetä eettisesti ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimustoimintaa. Vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä ja käyttöä sekä koe-eläinten hyvinvointia tulee edistää keskeisenä osana koe-eläintoiminnan uudistamista.

Me allekirjoittaneet vetoamme Helsingin yliopistoon, että se

- laatii toimintaohjelman eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien edistämiseksi painottaen erityisesti tutkijakoulutusta
- päättää tarvittavista koe-eläinmääristä vasta kun mahdollisuudet vähentää ja korvata koe-eläinten käyttöä on perusteellisesti selvitetty
- suuntaa varoja eläinkokeettomilla menetelmillä tehtävään tutkimukseen, vaihtoehtoisten mallien kehittämiseen ja koe-eläinten hyvinvoinnin edistämiseen
- edellyttää koe-eläintoiminnan johtoon valittavilta henkilöiltä asiantuntemusta vaihtoehtoisissa menetelmissä ja koe-eläinten hyvinvoinnissa

Vetoomus on tarkoitus luovuttaa Helsingin yliopiston johdolle 24. huhtikuuta 2007.


--------

Adressi luovutettiin kansainvälisenä koe-eläinten päivänä 24.4. Helsingin yliopiston rehtorille Ilkka Niiniluodolle ja vararehtori Marja Makarowille. Reilussa kuukaudessa vetoomuksen oli allekirjoittanut yhteensä 5609 kansalaista.

Animalian tiedote luovutuksesta: http://www.animalia.fi/Default.aspx?tabid=3005
Yliopiston vastine Animalialle: http://www.helsinki.fi/lehdisto/animalia.shtml

Keskustelu aiheesta jatkuu Helsingin yliopiston kanssa. Kiitos kaikille adressin allekirjoittaneille!


Terhi Niinimäki, Animalian Opiskelijaryhmä    Ota yhteyttä adressin tekijään