Vallilanlaaksoon pysäköintipaikat

Vallilanlaakson jalkapallokentillä ja koirapuistossa käy paljon ihmisiä kauemmankin matkan päästä ympäri vuoden. Aluepysäköintikielto kieltää pysäköinnin Elisabeth Kochin tiellä, vaikka jalkapallokentän välittömässä läheisyydessä on pysäköintiin soveltuva alue, sekä tarpeeksi tilaa tienvarsipaikoille.

Autoilla ajo on sallittu alueella, joten aluepysäköintikiellolla ei ole vaikutusta autoliikenteen määrään kyseisellä tiellä. Lähialueilla ei ole pysäköintipaikkoja ja varsinkin talvella jalkapallokenttä ja koirapuisto ovat vaikeasti saavutettavissa jalkaisin / julkisella liikenteellä esimerkiksi idästä ja kalasatamasta tullessa.

Vaadimme Elisabeth Kochin tien poistamista aluepysäköintikiellon vaikutusalueelta, ja / tai merkittyjä pysäköintipaikkoja, joko maksullisia tai esimerkiksi kahden tunnin pysäköintikiekkopaikkoja.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tiina Jussila voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…