Valtionkirkkojen aloitettava ovelta ovelle -käännytys

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Suomen Evankelisluterilainen kirkko ja Ortodoksinen kirkko aloittavat välittömästi ovelta ovelle -kampanjan, jolla uskontokuntiin kuulumattomat pyritään palauttamaan takaisin Herran kuriin ja nuhteeseen.

Valtionhallinnon on toimitettava kunkin alueen paikallisille tarkastajaryhmille listat niistä osoitteista, joissa ei asu yhdenkään rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan edustajia. Tarkastuskäynnit tulee suorittaa tämän listan perusteella satunnaisotannalla ilman ennakkovaroitusta, ja käynneille on varustauduttava tarvittavilla liittymislomakkeilla ja seremoniavälineillä. Mikäli kansalainen kieltäytyy tarjotusta pikakasteesta, on tarkastajan selvitettävä kotietsintäluvan turvin, onko hänellä laittomasti hallussaan uskonnollista kirjallisuutta tai muuta esineistöä ja sellaisen löytyessä sakotettava häntä asianmukaisesti.

Me allekirjoittaneet painotamme etenkin sitä, että tarkastuskierrokset on aloitettava välittömästi, sillä jokainen uskontokuntiin kuulumaton kansalainen on potentiaalinen radikaalien (mm. ääri-islamilaisten) uskonnollis-poliittisten ryhmien uhri ja sitä kautta potentiaalinen uhka koko kansalliselle turvallisuudellemme.

Sakarias Lehtomäki    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Sakarias Lehtomäki voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö raiskauksista olla kovemmat tuomiot?