Vammaisten vapaa-ajan taksipalveluiden parantaminen

1.7.2018 muuttuneet lakimuutokset koskien vapaa-ajan taksikyytejä ovat vammaisten keskuudessa aiheuttaneet taksipalvelujen käytössä epävarmuutta ja vaaratilanteita. 

Ennen muutosta vammainen pystyi tilaamaan kyydin suoraan tutulta taksiyrittäjältä jos asiakkaalla on esimerkiksi puhevamma, sähköpyörätuoli tms. 

Tällä hetkellä vammaiset Suomessa ovat eriarvoisessa asemassa. Toisilla paikkakunnilla kyydit toimivat paremmin, kun taas toisilla kyyti saattaa kestää useita tunteja tai jäädä saapumatta kokonaan. Myös taksin tilaamisessa kunnilla on eri käytäntöjä, jotka eivät välttämättä sovi asiakkaalle, johtuen hänen vammastaan. 

Myöhästymisistä tai siitä, ettei kyyti ole tulossa ollenkaan, ei myöskään ilmoiteta aina asiakkaalle. Uudistus on johtanut siihen, ettei osa asiakkaista käytä enää palvelua sen epäluotettavuuden vuoksi.

Tällä yhteisellä viestillä haluamme lähestyä päättäjiä, jotta vammaisten taksikyydit saataisiin tasa-arvoisiksi koko Suomessa.

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Ville Jaaranto voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…