Vantaan Korson Metsolantorin vaaralliset portaat korjattava

Vantaan kaupungille
Korson Kyläneuvoston aloite nro 1/ 2021

Metsolantorin vaaralliset portaat korjattava

Korson Kyläneuvosto on saanut korsolaisen Jorma Laurosen aloitteen Metsolantorin portaiden korjaamisesta:

”Pikku-ässän ja K-marketin välisen jalankulkualueen portaat ovat jo useita vuosia kaivanneet kunnostusta. Portaiden askelmat/porraskivet ovat monista kohdin pois paikoiltaan ja jotkut niistä jopa heiluvat.” Korson Kyläneuvosto päätti, että toimitus tutkii asian ja tuo esityksen toimenpiteistä tulevaan Kyläneuvoston kokoukseen.
Korson Kyläneuvoston toimitus päätti huhtikuussa viedä aloitteet allekirjoitettavaksi ja lähetettäväksi toukokuussa Vantaan kaupungille.  

PERUSTELUT
Korson Kyläneuvosto keräsi Facebookin Korso ryhmissä palautetta korsolaisilta portaiden kunnosta. Valtaosa yli 60 vastaajasta kannattaa portaiden korjausta.
Useat Kyläneuvoston kyselyyn vastaajista ovat joko itse kaatuneet portaissa, tai heidän perheenjäsenensä on kaatunut ja satuttanut itsensä. Portaissa on kompastunut niin lapsia kuin ”huonojalkaisia” aikuisiakin. Yksi vastaaja kertoo pudonneensa rappuset alas ja sen seurauksena saaneen 11 tikkiä otsaansa. Toinen vastaaja kertoo, ettei uskalla kulkea rappusista lainkaan, ennen kuin ne on korjattu. Hänellä on muutaman kerran astinkivi heilatanut alla ja kaatuminen on ollut lähellä. Hän kertoo kiertävänsä rappuset toista kautta. Irtonaiset ja eripituiset askelmat nähdään turvallisuusriskinä.
Palautteista tulee esiin huoli mm. loukkaantumisvaarasta ja toive turvallisesta kulusta mm. juna-asemalle, töihin, kauppoihin ja kotiin. Nykyisen kaltaista ”Parkour-rataa” ei toivota näiden arkisten kulkureittien varrelle.

Eettisyys oli esillä vastauksissa, vanhusten liikkuminen tulee turvata.
Useissa kommenteissa toivotaan rappusiin kaiteita, vähintään molempiin reunoihin, mutta mielellään myös keskelle. Samoin alueen yleinen siisteyden puute puhuttaa. Huonokuntoiset rappuset eivät edesauta ympäristön siisteydestä vastaavien henkilöiden työtä. Alueen ränsistymistä halutaan välttää.

Myös ulkoilmatilaisuuksien järjestämistä alueella ehdotettiin, kunhan portaat on korjattu ja alue siistitty. Pyöräilijä toivoo varoitusmerkkiä portaiden yläpäähän, hän oli paikkaa tuntemattomana ollut vaarassa ajaa portaita alas pyörällä.

FB ryhmässä kommentoitiin, että korjaus olisi tehtävä, ennen kuin vahinkoja sattuu. Ei haluta, että ambulanssi joudutaan tilaamaan paikalle huonokuntoisten portaiden vuoksi.
FB ryhmässä kysytään myös siitä, kenen vastuulle Metsolan torin tontti kuuluu. Alueella on kirjoittajan mukaan kiinteistötunnus. Kuka vastaa kunnossapidosta, kun esimerkiksi hiekotushiekan pois kerääminen vie toisinaan syksyyn saakka? Hän ihmettelee myös sitä, ettei kaupunki ole tehnyt korjauksia, vaikka ongelma on ollut olemassa jo kymmenen vuotta. Kirjoituksessa arvellaan, että Korso on päätöksentekijöiden mielessä viimeisenä ja muiden kaupunginosien tarpeet menevät edelle. 
Lisätietoja www.korsonkylaneuvosto.fi . 

TOIMENPIDE-EHDOTUS

Korson Kyläneuvosto ja sen aloitteen allekirjoittajat esittävät, että Vantaan Kaupunki ryhtyy välittömästi toimiin Metsolantorin terveydelle vaarallisten portaiden kunnostamiseen. Korson Kyläneuvosto esittää myös, että Vantaan kaupunki ilmoittaa pikimiten aikomistaan toimenpiteiden sisällöstä ja aikatauluista Korson Kyläneuvostolle ja edelleen korsolaisille tiedotettavaksi.


Korson Kyläneuvosto / Ari Tammi    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Korson Kyläneuvosto / Ari Tammi näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…