Vantaan varhaiskasvatuksen säästöt

Kannanotto / adressi Vantaan kaupunginhallitukselle, kaupunginvaltuustolle ja opetuslautakunnalle

(tiedoksi Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggrothille ja Varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläiselle)

 

HUOMIO! Allekirjoittamalla adressin 15.6.2012 mennessä tuet varhaiskasvatuksen arvokasta työtä ja lasten ja perheiden etua! Mitä enemmän nimiä adressiin saadaan, sitä enemmän painoarvoa sillä on! Mainostaminen on sallittua!

 

Me allekirjoittaneet vanhemmat, vanhempainyhdistykset, ammattiyhdistykset, yksityishenkilöt ja työntekijät vaadimme, että suunnitellut supistukset opetustoimen ja varhaiskasvatuksen budjettiin poistetaan Vantaan talouspoliittisesta ohjelmasta (talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma = TVO) v. 2013 - 2016.

Varhaiskasvatus elää tiukalla budjetilla jo tänä kuluvana vuonna. Toimialan vuoden 2012 käyttösuunnitelma sisälsi 2,8 milj. euron vähennyksen. Vuonna 2013 Varhaiskasvatuksen säästövelvoite on talouspoliittisen ohjelman mukaan yli 3,5 miljoonaa. Koko toimialan (Sivistystoimi) säästöiksi on kaavailtu 9,6 miljoonan euron vähennyksiä kuluista.

Vantaan koko säästöohjelman pääsee lukemaan osoitteessa: www.vantaa.fi/talouskuntoon

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma ei ole vielä lopullinen. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman kokouksessaan 18.6.2012 klo 18 Leijassa (Elannontie 3, 01510 Vantaa). Vielä on siis aikaa vaikuttaa! Kannustamme allekirjoittaneita mukaan kaupunginvaltuuston kokoukseen seuraamaan edustajien mietteitä.

 

Mistä varhaiskasvatuksessa on mm. tarkoitus säästää?

 

1. TVO = Luovutaan kerrointen käyttämisestä lasten kasvun ja oppimisen tukemisessa. Lasten kasvun ja oppimisen tukemisessa (erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevat lapset) sekä suomen tai ruotsin kieltä osaamattomien lasten päivähoidon alkaessa on käytössä harkinnan mukaan ns. resurssikertoimia, joilla lasten ja henkilöstön välistä suhdelukua väljennetään (toisin sanoen ryhmäkokoa pienennetään), jotta tukea tarvitseva lapsi voi saada enemmän hoito- ja kasvatushenkilöstön yksilöllistä ohjaamista. (säästötavoite 1 milj. €)

--> Kerrointen poisto merkitsee käytännössä ryhmäkokojen kasvua, jolloin lasten tarvitsemaa kuntoutusta ei voida toteuttaa päiväkodeissa parhaalla mahdollisella tavalla. Vaarana on lasten syrjäytyminen ja lasten hyvinvointi on uhattuna. Me allekirjoittaneet uskomme, että kerrointen poistamisella saavutetaan vain lyhytjänteisiä säästöjä. On laskettu, että yhden lapsen tai nuoren syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle ovat 1 milj. € . Pidemmällä aikavälillä ei säästöä siis synny vaan kustannukset siirtyvät moninkertaisina tulevaisuuteen. Panostus varhaiskasvatukseen on satsaus tulevaisuuteen! Kertoimista luopuminen lisää myös varhaiskasvatushenkilöstön työn kuormittavuutta kohtuuttomasti. Todennäköistä on, että varhaiskasvatuksen henkilöstö uupuu ja sairauspoissaolot lisääntyvät. Lisäksi Vantaalle on entistäkin vaikeampaa saada ammattitaitoista kelpoisuusehdot täyttävää henkilökuntaa.

 

2. TVO = Lakkautetaan kotihoidon tuen kuntalisä 1 v 6 kk täyttäneiltä lapsilta 1.1.2013, ja samanaikaisesti korotetaan alle 1 v 6 kk ikäisten lasten kuntalisää 35 € eli 215 eurosta 250 euroon. (säästötavoite 1 490 000 €)

--> Me allekirjoittaneet uskomme, että kotihoidon kuntalisän poistaminen yli 1v 6kk täyttäneiltä lapsilta ajaa monet perheet taloudellisesti todella ahtaalle! Vaihtoehdoiksi ei jää kuin molempien vanhempien töihin paluu ja lapsen hoitoon laittaminen entistäkin ja aiottua nuorempana. Päiväkodit ja ryhmät täyttyvät entisestään. Täten mm. henkilöstö- ja päivähoidon kulut nousevat, joten säästö lienee minimaalinen tai sitä ei synny lainkaan.

 

3. TVO = Pyritään lisäämään yksityisen päivähoidon osuutta. Lakkautetaan mahdollisesti ostopalvelusopimukset yksityisiin päiväkoteihin. Otetaan käyttöön starttiraha 2000e / uusi hoitopaikka uusien hoitopaikkojen lisäämiseksi ja korotetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää 80e / kk yli 3-vuotiaiden osalta. 

--> Me allekirjoittaneet kannustamme Vantaata kehittämään ja tukemaan yksityistä päivähoitotoimintaa. Perheille on tärkeää tarjota kunnallisten palveluiden rinnalla laadukkaita yksityisiä palveluita. Ostopalvelusopimusten purkaminen koskee yli 300 lasta.  

 

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Vantaan talouden tasapainottamisen kannalta välttämättömät säästöt tulee tehdä muualta kuin peruspalveluista (kasvatus-, opetus- tai hoitopalveluista). Varhaiskasvatus on ennaltaehkäisevää toimintaa ja ansaitsee taloudellisen panostuksen, ei säästöjä!

 

Lasten, perheiden ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden asialla,

29.5.2012 Vantaan Lastentarhanopettajat ry


Vantaan Lastentarhanopettajat ry    Ota yhteyttä adressin tekijään