Adressi Kajaanin varhaiskasvatuksen koulutuksen säilyttämiseksi

Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajusen johtama työryhmä on esittänyt varhaiskasvatuksen koulutuksen lopettamista Kajaanin opettajankoulutusyksiköstä vuoteen 2010 mennessä. Tämä ehdotus on täysin päinvastainen kuin mitä vielä keväällä suunniteltiin. Tuolloin rehtori Lajusen ja yliopiston hallituksen asettama työryhmä professori Jaakko Luukkosen johdolla julkaisi raportin opettajankoulutuksen kehittämisestä ja profiloimisesta Oulun yliopistossa. Raportissa suositeltiin, että Kajaanin yksikön painopiste olisi vastaisuudessa nimenomaan varhaiskasvatuksessa, ja että aloituspaikat keskitettäisiin kokonaan Kajaaniin.

Uusi päälaelleen kääntynyt ehdotus ollaan viemässä läpi nopeasti ja voimalla: Kajaanin opettajankoulutusyksikön yksikköneuvosto kokoontuu tiistaina, 22. päivä elokuuta ja yliopiston hallitus heti seuraavana päivänä, keskiviikkona. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei yksikön kouluttajille ja opiskelijoille jää juuri lainkaan mahdollisuuksia keskustella esityksestä kriittisesti. Asianomaisia ei edes ole kuultu päätöksen valmisteluvaiheessa.

Esitys herättää kummastusta, etenkin koska Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen maisteritutkinnot tehdään lähes kaikki Kajaanissa. Opettajaa kohden valmistuu Kajaanissa vuosittain n. 3,5 maisteria, kun vastaavat luvut muissa yksiköissä ovat selkeästi pienempiä. Yliopiston linjausten mukaista ei liene lopettaa tehokkaimpia yksiköitään ensimmäiseksi. Varhaiskasvatuksen kehittämiseen Kajaanissa on kiinteästi kuulunut myös kansainvälinen tutkimusyhteistyö, johon liittyy tutkija- ja opiskelijavaihtoa. Valtakunnallisessa varhaiskasvatuksen tutkimuksen arvioinnissa keskeiseksi haasteeksi nousee korkealaatuisen pedagogiikan kehittäminen ja varhaiskasvatuksen rooli oppimisvaikeuksiin ennaltaehkäisevästi vaikuttavana toimintana. Tähän Kajaanissa on erityisesti panostettu. Aluepoliittisesti on merkittävää, että noin 30 % opiskelijoista jää Kajaaniin valmistuttuaan, joten koko yksikkö toimii jo tällä hetkellä valtakunnallisen alueellistamisohjelman periaatteiden mukaisesti. Yksikön merkitys valtakunnallisesti, mutta etenkin itä- ja pohjoissuomalaisen varhaiskasvatuksen käytännön kehittämisen kannalta on huomattava.

Kajaanin opettajankoulutusyksikön syvästi huolestuneista opettajista, kouluttajista, tutkijoista ja opiskelijoista koostuva ryhmä haluaa tällä adressilla antaa jokaiselle Kajaanin varhaiskasvatuksen asemasta huolta kantavalle mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluviin.

Huoltamme lisää myös se, että ko. päätöstä olisi tulevaisuudessa suhteellisen helppo käyttää ennakkotapauksena päättäjien ajaessa opettajankoulutusta yhä suurempiin yksiköihin. Tämä ei mielestämme lainkaan palvele kasvatukselle ja koulutukselle asetettuja yhteiskunnallisia tavoitteita.

Vaadimme, että lopettamispäätös otetaan pikaisesti uudelleenharkintaan ja että aiheesta käytäisiin rehellistä ja avointa keskustelua ennen konkreettisia ratkaisuja.

Adressi luovutetaan yliopiston hallitukselle keskiviikkona, 23. päivä elokuuta. Hallituksen päätöksestä riippuen nimien keräämistä jatketaan tarpeen vaatiessa tämän jälkeenkin.

--------------------

Päivitys:

Oulun yliopiston hallitus antoi keskiviikkona, 23. päivä elokuuta päätösesityksen, jossa esitettiin varhaiskasvatuksen koulutuksen siirtämistä Kajaanin opettajankoulutusyksiköstä kokonaan Ouluun. Esitys on tällä hetkellä opetusministeriön käsittelyssä. Nimienkeruuta tähän adressiin jatketaan katkeamattomasti ja seuraavaksi se luovutetaan opetusministeri Antti Kalliomäen erityisavustajalle keskiviikkona, 11. päivä lokakuuta.