Varhaiskasvatuspalvelut säilytettävä Kangasniemen pohjoisilla kylillä

Koittilan koululla toimiva Mörrimöykyn kolon ryhmäperhepäivähoito on joutunut Kangasniemen kunnan talousarvioesityksen mahdollisten säästöjen listalle ensi elokuusta alkaen. Ryhmikselle esitetään tiukkaa lapsirajaa ilman asianosaisten kuulemisia, lapsivaikutusten arviointeja, tai muita vaikutusarvioita. Viranhaltijoiden tekemä esitys Mörrimöykyn ryhmäperhepäivähoidon lapsirajasta kaatui sivistyslautakunnan käsittelyssä, mutta kunnanhallitus ei kuunnellut asiantuntijalautakunnan esitystä. Seuraavaksi asia etenee kunnanvaltuuston talousarviokokoukseen 11.12.

Ryhmis on hoitopaikka alle kouluikäisille, mutta kyläkouluilla järjestettävä koululaisten aamu- ja iltapäivähoito on myös osa varhaiskasvatusta. Syksylle 2024 on tähän mennessä ilmoittautunut eDaisyllä tai sähköpostitse 6 kouluikäistä ja 7 alle kouluikäistä lasta. Tarvitsijoita siis on ja palvelu on elintärkeä alueen lapsille ja perheille. Silti tämäkään määrä ei riittäisi kunnan esittämään vaatimukseen 7 kokopäiväisestä lapsesta, koska osa lapsista on osapäiväisiä ja esityksen mukaan lapsimäärään ei laskettaisi mukaan aamu-ja iltapäivätoiminnassa olevia koululaisia, vaikka he ovat myös varhaiskasvatuksen asiakkaita. Tällä tavoin esitetty lapsiraja on kohtuuttoman tiukka, eikä se ole mielestämme perusteltua.

Varhaiskasvatus toteutuu Koittilan koulun tiloissa joustavasti ja kustannustehokkaasti: hoitajat hoitavat lasten lisäksi myös ruoan tarjoilun ja siivoamisen. Tähän ei ole erillistä työvoimaa kuten päiväkodissa. Varhaiskasvatus toteutuu pienessä kodinomaisessa ryhmässä ja varhaiskasvatuksen työntekijät ovat osaltaan toteuttamassa myös koululaisten aamu-ja iltapäivätoimintaa koulunkäynninohjaajan lisäksi. Koittilan koulun palvelut ovat toimiva kokonaisuus: se tarjoaa lapselle turvallisen polun varhaiskasvatuksesta koulumaailmaan, jossa koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunta ja lapset tekevät paljon yhteistyötä ja synergiaetuja on paljon. 

Koittilan koulussa on juuri valmistunut mittava remontti. Siellä on toimivat ja terveet tilat niin koululle kuin ryhmäperhepäivähoidolle. Ulkotilat mahdollistavat leikin, liikkumisen ja retkeilyn lähiluonnossa. Aiemmin tehty maalämpöremontti pitää koulurakennukseen liittyvät kustannukset kohtuullisina. Kouluun on panostettu ja yhteistyö kunnan ja kyläläisten välillä on ollut erittäin tiivistä ja toimivaa vuosikymmenten ajan. Taloudellisista näkökulmista katsoenkin terveessä kunnan omistamassa kiinteistössä on kustannustehokasta järjestää kuntalaisten palveluita myös jatkossa. On hyvin lyhytnäköistä ja huonoa taloudenhoitoa remontoida tiloja ja seuraavana vuonna lakkauttaa tiloissa toimivia palveluita, kun tarvitsijoita palveluille on nyt ja tulevina vuosina. Toimiva kokonaisuus vaikuttaa myös alueen houkuttavuuteen tulevina vuosina. 

Koittilan koulupiirin ja ryhmäperhepäivähoidon palvelut eivät rajoitu vain Koittilan kylälle. Kunnan tarjoamat palvelut Koittilassa ovat välttämättömät koko Kangasniemen pohjoisosan perheille. Välimatkat kirkonkylälle ovat pitkiä, eikä moni pohjoiskylillä asuvista kulje Kangasniemen kirkonkylän suuntaan työmatkoja. Joillakin perheillä tulisi päivittäin matkaa yhteen suuntaan yli 40 km tuoda lapsia hoitoon, mikä on mielestämme kohtuutonta pienille lapsille. Lisäksi tosiasiassa osa vanhemmista ei edes pystyisi kuljettamaan lapsiaan hoitoon kirkonkylälle vuorotyön tai muun työaikoihin liittyvien seikkojen vuoksi, vaan kuljetuksista joutuisi huolehtimaan joku toinen perheenjäsen tai isovanhempi. Kaiken kaikkiaan kustannusten nousu perheille olisi kohtuutonta tässä yleisessä taloustilanteessa, kulkipa lapsi oman vanhemman kyydissä tai tarvitsisi ylimääräisen kyydin kirkonkylälle hoitoon.  Vaikeuttamalla tällä tavalla perheiden asumis-ja työskentelymahdollisuuksia kunnassamme, saatetaan myös menettää verotuloja.

Viranhaltijoiden esityksessä ei ole selvitetty miten ja millä kustannuksilla koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa toteutettaisiin, jos Koittilan koululla ei olisi enää alle kouluikäisiä lapsia hoidossa. Koulunkäynninohjaajan työaika ei riitä yksin aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Ei ole myöskään selvitetty, mahtuisivatko lapset kirkonkylälle ilman kunnalle tulevia lisäkustannuksia, muista vaikutuksista perheille puhumattakaan. Tällä hetkellä kirkonkylän päivähoitopaikat ovat täynnä ja Kalliolan päiväkodissa on sisäilmaongelma. Ei ole myöskään selvitetty, mitä muita kustannuksia ja vaikutuksia kunnalle ja perheille lakkauttamisesta seuraisi. Jos lapset siirtyisivät esimerkiksi toisen kunnan puolelle hoitoon, lasku tästäkin tulee Kangasniemen kunnalle. 

Esityksestä ei ole myöskään järjestetty kuulemisia asianosaisille eikä siitä ole tehty lapsivaikutusten arvioita, jotka tulee tehdä aina, kun valmistellaan päätöksiä, joilla voi olla vaikutuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsen etu tulee ottaa aina huomioon. Koulutus ja varhaiskasvatus ovat kunnan ydintehtävät ja lapsiin käytetyt rahat eivät ole menoero vaan sijoitus tulevaisuuteen.

Vaihtoehtoja palvelun lakkauttamiselle on olemassa: mielestämme lakkautuksen sijaan nyt olisi tarvittaessa järkevä tiivistää ja tehostaa varhaiskasvatuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistyötä ja suhteuttaa tehokkaalla johtamisella ja rakentavalla yhteistyöllä hoitajamäärä sopivaksi alle kouluikäisille ja koululaisille. 

Mörrimöykyn kolon varhaiskasvatuspalvelut vahvistavat pohjoisen alueen ja koko kunnan elinvoimaa ja takaavat sen että Kangasniemen pohjoispuolella voi asua myös lapsiperheet eri ikäisten lasten kanssa. Pyydämme päättäjiltä ymmärrystä siitä, että ei ole inhimillisesti eikä taloudellisesti kestävää tai perusteltua rikkoa toimivaa yksikköä.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Kangasniemen kunta turvaa Koittilan ryhmäperhepäivähoito Mörrimöykyn kolon jatkon ja lakkauttamisen sijaan tarvittaessa hoitajaresurssi sopeutetaan lapsimäärän mukaiseksi.

Adressi luovutetaan päätöksentekijöille 4.12. ennen kunnanvaltuuston talousseminaaria vanhempien ja kyläläisten toimesta.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jonna Tuukkanen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…