Vastalause tuulivoiman rakentamisesta Pyhärantaan

Vastalause koskien tuulivoimaloiden rakentamista Pyhärannan alueelle

Pyhärannan kunta suunnittelee rakennusluvan myöntämistä 8 tuulivoimalalle kahdella eri alueella Pyhärannan kunnan alueella. Näistä neljä tuulivoimalaa on tarkoitus sijoittaa Pyhärannan Rohdaisten alueelle lähelle asutusta  ja toiset neljä kappaletta Kaunissaaren alueelle lähelle asutusta. Lähimmillään tuulivoimalat tulisivat sijaitsemaan vain n. 650-800m päässä asutuksista. Tuulivoimalat ovat suuritehoisia voimaloita ja niistä on tarkoitus tulla n. 120-140 metrin korkuisia. Ne tulevat näkymään laajalti suuressa osassa kuntaa. Melun, välkkeen ja varjojen seuraukset eivät ole ennakoitavissa ja tuulivoimalat pilaavat sekä luontoa, eläimistöä että asumista koko kunnassa.

On muita vaihtoehtoisia energiamuotoja, kuten biopolttoaineet, aurinkoenergia ja maalämpö, jotka ovat suositeltavampia kuin ympäristöä hallitsevat teollistetut tuulivoimalat.

Olemme sitä mieltä ETTEI kunnan tulisi myöntää rakennuslupaa näille tuulivoimaloille. Niiden vaikutus ympäristöön tulee näkymään sukupolvia eteenpäin ja ne tulevat tuhoamaan niitä arvoja, jotka tänään houkuttelevat ihmisiä Pyhärantaan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oheisesta linkistä tarkemmat tarkemmat tiedot tuulivoimaloista ja kuinka lähelle ne on tarkoitus rakentaa asuinrakennuksia.

http://www.pyharanta.fi/sites/pyharanta.fi/files/asiakaskuvat/Tiedostot/KUULUTUKSET/Saarenkyl%C3%A4n%20ja%20Pyh%C3%A4rannan%20tuulipuistojen%20visuaaliset%20vaikutukset.pdf

Alla myös linkki, josta näet millaisia ääni- ja varjovaikutuksia tuulivoimaloilla on.

http://www.youtube.com/watch?v=ESdb8qELHAY&feature=related

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuulivoimaloiden todellisista haitoista

Turun Sanomat 24.1.2013

Kimmo Kaila (TS 8.1.) kirjoitti, että tuulivoimalan suurin haitta on ulkonäkö. Haminan Mäkelänkankaalla, jossa on neljä 2 MW:n tuulivoimalaa, ei ole kuitenkaan puhuttu ulkonäöstä vaan melusta.

Lähimmät voimalat sijaitsevat liian lähellä asutuksesta ja ovat öisin käyntikiellossa lupa-arvon (45 dB(A)) ylittävän melun takia. Siipien ja vaihteiston aiheuttamasta melusta on tullut valituksia yli kahden kilometrin päästä voimaloista (HS 28.8.2012). Tämän Kaila unohti mainita, vaikka NWE Sales on mukana tässä hankkeessa. Hankkeen meluselvityksen mukaan haittaa ei pitänyt olla.

Haminan Energia Oy haki jokin aikaa sitten lupaa pystyttää kolmen MW:n voimala 600–700 metrin päähän Petkeleen asuinalueelta. Ympäristölautakunta ei antanut lupaa, sillä asukkaat ovat valittaneet asuinalueelta 1,1–1,5 kilometrin etäisyydellä olevien tuulivoimaloiden melusta.

Haminassa on tehty tuulivoimamelun pitkäaikaismittauksia, jotka osoittivat tuloksien (yli 36 dB sisällä 125 Hz:n
taajuudella) ylittävän STM:n asumisterveysohjeen 1/2003 matalataajuisen melun raja-arvot. Tämä vahvistaa asukkaiden valitukset.

Tuulivoimalan melua voisi kuvailla häiritseväksi, jos se rajoittuisi ainoastaan ulkoalueisiin. Tuulivoimalan bassomainen melu kuitenkin tunkeutuu sisätiloihin vain hieman vaimentuen ja aiheuttaa vakavan uhan terveydelle. Unen laatu kärsii; nukahtaminen vaikeutuu ja tuulivoimalan melu aika ajoin herättää nukkujan. Melu aiheuttaa stressireaktioita.

Tuulivoimaloiden aiheuttamat ongelmat ovat lisääntyneet voimaloiden kasvaessa. Jaksottainen ja matalataajuinen melu on paljon liikennemelua häiritsevämpää; tuulivoimaloiden 40 dB(A):n taso vastaa 70 dB(A):n liikennemelua. Jatkuva altistuminen liikennemelulle on jo yhdistetty sydän- ja verisuonisairauksiin.

Tuulivoimamelun aiheuttamia terveyshaittoja on tutkittu hyvin vähän. Pienten tuulivoimateollisuusalueiden kohdalla etäisyyden pitää olla vähintään kaksi kilometriä, jotta haittavaikutukset ihmisten terveyteen (ja samalla mm. kiinteistöjen arvoon) olisi kohtuullisen pieni.

Jari Vihriälä kansalais-yhdistys Tuulivoima-ry:n hallituksen jäsen.