Vastustamme Keuruun Pioneerirykmentin lopettamista

Pioneerirykmentti - merkittävä osaamiskeskus Keuruulla

Pioneerirykmentti on valtakunnallisesti merkittävin Pioneerialan osaamiskeskus.Kasarmialueella työskentelee lähes 300 palkattua henkilöä ja joukko-osasto on Keuruun kaupungin toiseksi suurin työnantaja. Rykmentti kouluttaa vuosittain noin 1000 varusmiestä.

Koulutus annetaan Keski-Suomen Pioneeripataljoonassa, joka tuottaa valtakunnallisia pioneerijoukkoja sekä raivaaja- ja suojeluyksiköitä, maa-, meri- ja ilmavoimille.

Pioneeri- ja suojelukoulu järjestää palkatun henkilöstön pioneeri- ja suojelualan koulutusta sekä osallistuu aselajin tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Henkilökunnan koulutukseen rykmentillä on erinomaiset valmiudet. Välittömässä läheisyydessä on varusmieskoulutusta antava Keski-Suomen Pioneeripataljoona ja hyvät harjoitusalueet, joissa on mahdollista toteuttaa kaikki välttämättömimmät harjoitukset ilman, että muiden Keuruulla toimivien työpaikkojen toiminta siitä häiriintyisi. Kaupungin kaavoitustoimessa on huomioitu riittävät alueet rykmentin harjoitusalueen tuntumaan, joihin asutusta ei kaavoiteta.

Kokonaiskustannuksiltaan Pioneerirykmentti on edullisin koko valtakunnassa mm. kiinteistökustannusten osalta. Kiinteistöjä on vuosien varrella peruskorjattu ja varusmiesmajoituksiin on asennettu mm ilmastointilaitteet viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Pioneerirykmentin asema on Keski-Suomelle erittäin merkittävä myös aluetalouden näkökulmasta. Rykmentti sijaitsee alueella, jossa ei sen kummemmin melu kuin liikennehaitatkaan rasita ympäröivää aluetta. Varuskunta-alueen vieressä on upea uusi maastoliikuntakeskus, jossa järjestetään mm. kansallisen tason hiihtokilpailuja hyvässä yhteistyössä myös rykmentin kanssa.

Pioneerirykmentin toimintoja on kehitettävä ja edistettävä. Pioneerirykmentin ympäristö ja osaamistekijät mahdollistavat laajemmankin toiminnan. Kansainväliset tehtävät tarvitsevat tulevaisuudessa edelleen suojelualan huippuosaajia. Niitä koulutetaan vain Keuruulla, koska siihen on aktiivisella kehitystyöllä aikaansaatu hyvin toimiva ja kustannustehokas organisaatio - Pioneerirykmentti.

Keski-Suomessa asuvien kansalaisten keskuudessa vallitsee aito ja terve maanpuolustushenki. Yhtenä osatekijänä tämän hengen ylläpitämisessä on ollut Pioneerirykmentti alueen ainoana maavoimien joukko-osastona. Se on antanut tarvittavan tukensa avoimesti reserviläistoimintaan, joka taas puolestaan on maanpuolustushengen ylläpitäjänä hyvin merkittävässä asemassa.

Kokonaismaanpuolustuksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että sellaiset joukko-osastot, joilla on parhaat edellytykset toiminnan jatkoon tulevaisuudessakin, säilytetään ja niiden toimintoja kehitetään. Pioneerirykmentillä on Keuruun kaupungin ja koko Keski-Suomen tuki takanaan ja on näin ollen se ansainnut paikkansa jatkossakin hoitamaan kansalaisten turvallisuuden kannalta tärkeää tehtäväänsä.

Yhteydenotot:

Sari Saarinen

ehdokas.saarinen@gmail.com

 

Tämä adressi luovutetaan Suomen hallitukselle heti kun sen on allekirjoittanut merkittävä määrä henkilöitä.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )