Vastustamme Palopättäränmäen tuulivoimahanketta.

Vastustamme Palopättäränmäen tuulivoimahanketta.

Me allekirjoittaneet vastustamme Palopättäränmäen tuulivoimahanketta (Ilkka-Pohjalainen 7.8.2021). Suuren kokoluokan tuulivoimapuisto ei sovellu Kuorasjärven-Kuortaneentien väliselle alueelle tiheän vapaa-ajan asutuksen, ainakin pohjoistuulelle aiheutuvan äänihaitan sekä maisemahaittojen vuoksi. Suunniteltu sijaintipaikka on liian lähellä Kuorasjärven asutusta, mikä johtaa viihtyvyyden laskuun ja samalla kiinteistöjen arvon laskuun. Ilmeisesti hankkeen suunnittelijalla ei ole tiedossa, että Kuorasjärvellä on noin 430 vapaa-ajanasuntoa.1) ja sen on tärkeä virkistyspaikka Seinäjoen seudun kotitalouksille. Vapaa-ajanasuntojen suurin omistajakunta onkin Seinäjoen kaupunkilaiset. Pelkästään Kuorasjärven pohjoispäässä 2,5 km järven molemmin puolin on 170 vapaa-ajanasuntoa.2).

Nykypäivän hiljaisuus ja rauhallisuus ovat tärkeitä viihtyvyystekijöitä vapaa-ajanasunnoilla. Kuorasjärvi on yksi harvoja järviä, jonne kantateiden liikenteen äänet eivät kanna. Siksi pienikin häiriöääni on häiritsevä, vaikka se alittaisi mahdolliset sallitut raja-arvot. Järven pintaa pitkin äänet leviävät tehokkaasti kauas Kuorasjärven eteläpäähän, vaikka teoreettinen äänen kantama olisikin pienempi. Tuulivoima sopii sellaisille alueille, missä kantateiden jatkuva, vaikka hiljainenkin liikennemelu peittää tuulivoiman äänet tai sijainti on kaukana asutuksesta. Palopättäränmäen hankkeen sijainti ei ole sellainen paikka.

Ihmiset hakeutuvat niin vapaa-ajalla kuin etätöissäkin mielellään maaseudun rauhaan, jossa mieli ja aistit lepäävät. Tuulivoimalat muuttavat niiden lähialueen äänimaiseman kaupunkimaiseksi meluympäristöksi.3). Kauas kantavan matalan melun, välähtävien lentoestovalojen lisäksi tuulivoimapuiston muita negatiivisia vaikutuksia ovat lapojen pyörmisestä aiheutuva valovälke ja sykintä (amplitudimodulaatio ), huoli terveyshaitoista, vaikutukset linnustolle ja luonnon virkistyskäytölle sekä korkeiden voimaloiden suuri hallitsevuus ympäristöön nähden. Myös 300 metrin korkeuteen ylettyvien tuulimyllyjen turvaetäisyydet asutukseen ja ohikulkeviin teihin huolestuttavat meitä.

Tulemme vastustamaan hanketta kaikin keinoin.

1) https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/ (luettu 22.8.2021)

2) Kuortaneentie- Kallioniemi tiekunta

3) Maijala, Turunen, Kurki & Sainio 2020. Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys. Valtioneuvoston kanslia.

Kiitos, kun allekirjoitat!

Huom. allekirjoitus tulee hyväksyä vielä sähköpostin kautta.

Kuoräsjärven-Pohjoispään-Kesämökki-Seura.

Palopättärinmäen_tuulipuiston_alustava_hankealue_7.7_.2021[35523]_.jpg


Pekka Itäniemi, Kuorasjärven-Pohjoispään-Kesämökki-Seura    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Pekka Itäniemi, Kuorasjärven-Pohjoispään-Kesämökki-Seura voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…