Vastustamme Saamelaiskäräjälakiesitystä

Heikosti valmisteltu Saamelaiskäräjälakiehdotus etenee eduskuntaan.

Me allekirjoittaneet saamelaiset emme hyväksy saamelaiskäräjälakiehdotusta seuraavien lakiehdotukseen sisältyvien ongelmien vuoksi:

1. Kaikkia saamelaisten alkuperäiskansaan kuuluvia ihmisiä ei hyväksytä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.
2. Esitys saamelaismääritelmän poistamisesta on kestämätön. Vaatimus saamenkielisyydestä on ollut ja on jatkossakin mahdoton osoittaa.
3. Alkuperäiskansalla polveutumisen tulee olla keskeinen ehto saamelaiskäräjien vaaliluettelon jäsenyydeksi.
4. Saamelaisten poistaminen vaaliluettelosta ja sen uudelleenkokoaminen on alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien ja poliittisten osallistumisoikeuksien vastaista.
Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon on hyväksyttävä yhdenvertaisina kaikki saamelaiseen alkuperäiskansaan kuuluvat. Heitä ei voi jakaa kahteen osaan, niihin joilla on äänioikeus ja niihin, joilla äänioikeutta ei ole.
5. Vaalitapa tulee olla demokraattinen ja oikeudenmukainen.
6. YK: ratkaisuja on tulkittu poliittisesti. YK:lle valittaneiden näkemykset ovat yksipuolisia, eikä asianosaisia olla kuultu. Tällä tavalla syntyneille kannanotoille ei voi antaa oikeudellista merkitystä, eikä siten käyttää lain edistämisen keskeisenä perusteluna.
7. Esitys rikkoo Suomen perustuslakia ja alkuperäiskansaoikeuksia.

Saamelaiskäräjälakiesityksen toteutumisen seuraamukset olisivat:

1. Saamelaisten alkuperäiskansaan kuuluvien ihmisten ulkoistaminen omien asioidensa hoidosta. Tällä olisi laajoja seurauksia saamelaisille ja tuleville sukupolville saamelaisten kotiseutualueella ja sen ulkopuolella.
2. Äänioikeuden menettäminen saamelaista alkuperäiskansaa koskevassa päätöksenteossa.
3. Saamelaiskäjillä saamelaisuutta ja alkuperäiskansaan kuulumista ei enää tulkittaisi polveutumisen perusteella, joka on vakiintunut tapa määritellä alkuperäiskansat.
4. Perustuslaki on säädetty alkuperäiskansan saamelaisten kielen ja kulttuurin suojaksi. Sen suoja ei koskisi enää kaikkia Suomen alkuperäiskansaan kuuluvia saamelaisia.
5. Osan saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet jäisivät toteutumatta.


Lukkari Kari Toivo    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Lukkari Kari Toivo voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…