Vastustamme Saloon kaavailtavaa vastaanottokeskusta.

Suomen Punainen Risti kaavailee perustavansa noin 200 paikkaisen vastaanottokeskuksen Halikon sairaalan tiloihin Saloon. Me allekirjoittaneet vastustamme hanketta.

Turvapaikanhakijoiden määrä on vuonna 2015 räjähtänyt käsiin. Heinäkuun lopussa hakijoita oli jo saman verran kuin vuonna 2014 yhteensä. Vastaanottokeskuksia painostetaan perustamaan. Kunnissa luullaan, että heidän elinkeinoelämänsä hyötyy palveluostojen ja työpaikkojen muodossa. Näin ei kuitenkaan ole. Kaikki tämän kaltaiseen toimintaan laitettu julkinen raha on veronmaksajan rahaa, tuli se sitten valtiolta tai kunnasta.

Suomi ei kestä enää sosiaalista ja taloudellista taakkaa, joka aiheutuu löyhästä maahanmuuttopolitiikasta. Tutkimusten mukaan humanitäärinen maahanmuutto maksaa ja lisää varsinkin väkivalta- ja seksuaalirikollisuutta. (Lähde: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Suomen Perusta). On tehtävä valikoivaa ja järkevää maahanmuuttopolitiikkaa. Tämä ei ole sitä.

Juuri tehdyn virkamiesselvityksen mukaan Salon netto-osuus maahanmuuton kustannuksista on noin 3,1 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä puuttuu mm. sosiaalitukia, joten summa on alakanttiin. Me emme halua lisätä Suomen tai Salon taakkaa.