Vastustan Raalaan suunniteltua Louhintahiekka Oy:n Nukarin kiviainesaluetta

Louhintahiekka Oy suunnittelee Raalaan suurta kallion murskaus ja maankaatopaikkatoimintaa. Tämän adressin allekirjoittamalla vastustat hanketta, joka toteutuessaan tuhoaa lähialueen ympäristöä ja pilaa lähialueen asukkaiden rauhallisen asuinympäristön.

Kallion louhimisesta ja murskauksesta nouseva kivipöly kulkeutuu kauas tuulen mukana ja aiheuttaa hengitysoireita ja muita sairauksia esim. Nurmijärven, Tuusulan ja Järvenpään alueella.

Hanke on suuri ja sijaitsee lähellä Päijännetunnelia. Jatkuvat räjäytykset voivat romahduttaa Päijännetunnelin tai maankaatopaikalle ajettu jätemaa voi saastuttaa alueen pohjaveden ja pahimmassa tapauksessa myös Päijännetunnelin veden. Tämän seurauksena suuri osa pääkaupunkiseutua jäisi ilman puhdasta juomavettä.

Suunniteltu hankealue sijaitsee Vantaanjoen välittömässä läheisyydessä ja sieltä tulee valumaan jätevesiä ja kallion murskauksessa syntyvää hienojakoista lietettä, joka tuhoaa Vantaanjoen ja läheisen Palojoen uhanalaisten taimenkantojen kutupaikat. Myös muut lohikalat lisääntyvät Vantaanjoessa luontaisesti. Tämän on mahdollistanut aktiivinen joen kunnostus, jota on tehty 20-30 vuotta ja siihen on käytetty miljoonia euroja. Vantaanjoki on erittäin suosittu perhokalastajien keskuudessa ja se on yksi parhaita Etelä-Suomen lohijokia.

Vantaanjoessa esiintyy myös erittäin harvinainen ja suojeltu Vuollejokisimpukka. On arvioitu, että Vantaanjoessa on lajin runsain esiintymä ja se on nyt vaarassa tuhoutua hankkeen takia.

Haluatko säilyttää luonnon tällaisena:

Linnanoja.jpg

Vai toivotko hankkeen aiheuttavan tämän:

kettu.jpg

Jos ajattelet kuten me ja haluat asua puhtaassa luonnossa ja nauttia ympäröivästä luonnosta ja sen rauhasta, niin ALLEKIRJOITA tämä addressi!

 

Lisätietoja hankkeesta:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Louhintahiekka_Oyn_Nukarin_kiviainesalue_Nurmijarvi


Raalan ja Nukarin alueen asukkaat    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Raalan ja Nukarin alueen asukkaat voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…