VEHMAAN SEURAKUNTARAKENTEEN MUUTOSESITYKSEN VASTUSTAMINEN

Me allekirjoittaneet Vehmaan seurakunnan jäsenet ja muut seurakunnan palveluita käyttävät vastustamme Vehmaan seurakunnan lakkauttamista ja liittämistä Uudenkaupungin seurakuntaan 1.1.2025 alkaen.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt aloitteen Vehmaan, Kustavin, Taivassalon ja Pyhärannan seurakuntien lopettamisesta ja liittämisestä Uudenkaupungin seurakuntaan 1.1.2025 alkaen.

Perusteluina päätökselleen tuomiokapituli esittää, ettei Vehmaan seurakunta enää kykene vastaamaan taloudellisista ja toiminnallisista velvoitteistaan. Tuomiokapitulin aloitteen pohjana on ollut seurakuntamme tilanteesta elokuussa 2023 tehty tuomiokapitulin määräämä esiselvitys. Esiselvityksessä oli osittain virheellistä ja vanhentunutta tietoa. Tuomiokapituli ei pyytänyt kannanottoja ennen päätöstään, mutta Vehmaan kirkkoneuvosto antoi oma-aloitteisesti esiselvitykseen vastineen. Tuomiokapituli jätti kuitenkin päätöksenteossaan kirkkoneuvoston vastineen lähes täysin huomioimatta.

Kirkkohallitus tekee asiasta lopullisen päätöksen elokuussa 2024. Varsinaisia liitosneuvotteluja ei käydä, vaan tuomiokapitulin valitsema työryhmä päättää Uudenkaupungin seurakuntaan liitettävien seurakuntien toiminnan ja talouden suunnittelusta.

Vehmaan seurakunta tekee hyvää yhteistyötä Vehmaan kunnan kanssa, ja seurakunnan toiminta on kaikilta osin hyvin aktiivista. Talouden tilanne on toistaiseksi vakaa ja seurakunnan palvelutarjonta on riittävä, joten Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin esittämälle pakkoliitokselle tällä aikataululla ei ole perusteita. 

Tämä adressi on allekirjoitettavissa 14.3.2024 saakka, jonka jälkeen adressi toimitetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin. 

Adressia voidaan jatkaa myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan saakka, jonka jälkeen adressi toimitetaan kokonaisuudessaan kirkkohallitukselle elokuun 2024 kokoukseen päätöksenteon pohjaksi. 


Elina Heino, Vehmaan seurakunta, kirkkovaltuuston puheenjohtaja.    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Elina Heino, Vehmaan seurakunta, kirkkovaltuuston puheenjohtaja. voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…