VESISTÖN KEHITYSHANKE: HAUKILAHDEN SATAMA-ALLAS JA GRÄSANOJA

VETOOMUS ESPOON KAUPUNGIN PÄÄTTÄJILLE

Haukilahti ja siihen laskeva Gräsanoja ovat asumusten keskellä sijaitsevia arvokkaita luontokohteita ja paikallishistorian helmiä. Niiden virkistysalueena ja toiminnallisena kohtaamispaikkana pitäminen tulee olla jatkossakin Espoon kaupungin yksi keskeinen painopistealue.

Haukilahden satama-alue on ollut espoolaisten tärkeä kokoontumispaikka jo vuosikymmenet ja siihen laskeva Gräsanoja ympäristöineen vehreää antaen kasvuympäristön monimuotoiselle kasvistolle ja eläimistölle. Alueella on ollut hyvät harrastusmahdollisuudet mitä erilaisimmille veden äärellä harrastettaville lajeille kuten kalastus, uinti, purjehdus ja meripelastus, mutta nykyiset edellytykset laadukkaalle toiminnalle ovat ehtyneet.

Kaupunki on panostanut kiitettävästi uimarantoihin, rannan pysäköintialueisiin, tapahtumatoriin ja puistoalueiden istutuksiin sekä myös rantaraitin toimivuuteen.

Nyt on korkea aika keskittyä vesialueiden kunnostamiseen.

Näemme tärkeänä arvokkaan sisäsataman virkistysalueellisen merkityksen korostamisen. Tämän toteuttamiseksi:

  • Gräsanoja on palautettava kulkukelpoiseksi väyläksi ja sieltä valuvia päästöjä merialueelle tulee vähentää. Tavoitteena tulee olla saada Gräsanoja meritaimenen kutupaikaksi.
  • vapaa-ajan veneilyn lisäksi monipuoliselle nuorisotoiminnalle (mm. purjehduskoulu ja meripelastus) tulee turvata myös jatkossa toimintaedellytykset.
  • satama-altaan syväys pitää taata riittäväksi satamassa liikkuville yhteisaluksille ja siellä vieraileville purjeveneille.
  • Gräsanojan penkereet on pidettävä turvallisina ja sataman vedet puhtaina sekä hapekkaina.
  • uimaranta tulee pitää uintikelpoisena myös tulevaisuudessa.

Me allekirjoittaneet Gräsanojan ja Haukilahden vesialueen vaikutuspiirissä olevat yhdistykset ja seurat olemme vakuuttuneet, että alueeseen ja sen kunnostukseen käytetyt investoinnit ovat kaupunkilaisten hyvinvoinnin, viihtyvyyden ja luontoarvojen palauttamisen kautta erittäin merkittäviä.


Allekirjoittajat / alullepanijat:

Espoon Merenkävijät ry
Haukilahden Seura - Gäddvikssällskapet ry
Haukilahden Venekerho ry
Lions Club Espoo/Olari
Matinkylän Venekerho ry
Mellstenin venekerho
Olari-Seura ry
SMPS Espoon Meripelastajat ry
Tontunmäki-seura Tomtekulla föreningen ry


Yrjö Gorski, toimikunnan puolesta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Yrjö Gorski, toimikunnan puolesta voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…