Vetoomus etäkouluun siirtymisestä Espoossa syksyllä 2020

19.9.2020 Adressin laatijan kommentti: Adressi on toimitettu 16.9. adressissa mainituille vastaanottajatahoille. En saanut tähän päivään mennessä vielä vastausta. Pidän alla olevan 10.9.2020 laaditun adressin avoinna toistaiseksi. Adressin voi edelleen jakaa ja allerkirjoittaa. Tilanteen pahentuessa ja nimimäärän kasvettua voin lähettää adressin uudelleen etäkoulusta päättäville tahoille ja päivittää adressin tietoja. Koronavirustilanne elää nyt paljon, eikä tilanne ainakaan näytä helpottuvan. Näin ollen vaatimus etäkoulusta pysyy voimassa, kunnes tilanteeseen reagoidaan ja koulunkäynnin turvallisuus taataan. 

10.9.2020

Hyvät perusturvajohtaja Juha Metso, sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho, Espoon tartuntataudeista vastaava lääkäri Topi Turunen sekä Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenet,

Me espoolaishuoltajat haluamme ilmaista syvän huolemme espoolaislasten turvallisen koulunkäynnin osalta. Elokuun 2020 koulujen alkamisesta lähtien on vapaaehtoinen twitteristi Tqwerty123a pitänyt blogia ja taulukkoa uutisoiduista korona-altistuksista oppilaitoksissa (https://altistukset.blogspot.com/p/koulut-ja-oppilaitokset.html?m=1). Taulukkoon on kerätty altistukset per uutisoitu tapaus.

Vain kuukauden aikana on kouluissa tai oppilaitoksissa tapahtuneita altistumisia raportoitu Suomessa jo 78 (tilanne 10.9.) Espooseen on näistä kohdistunut 23 tapausta. Espooseen on kohdistunut päivittäin tai lähes päivittäin uusia altistumisia. 

THL-tilastoissa Espoo on viimeisen kuukauden aikana ollut joko kiihtymis- tai leviämisvaiheessa ja johtaa suurten kaupunkien osalta Suomen koronatilastoja suhteessa väkilukuun. Lasten osuus tartunnan saaneista tuplaantui viikossa 15%:sta 29%:iin ajanjaksolla 26.8.-2.9. Samalla aikavälillä jäljittämättömien tapausten osuus nousi 17%:sta  44%:iin. Nämä tiedot on poimittu Espoon omilta sivuilta (8.9.)

Toivomme, että Espoossa toimitaan jo ennen kuin tauti leviää lapsiin, nuoriin, koulun henkilökuntaan ja kaikkien näiden kautta laajemmin väestöön. Emme halua altistaa yhtäkään lasta tai aikuista koronalle. Perheillä ei ole kotona mahdollisuuksia suojautua jatkotartunnoilta, jotka olisivat todennäköisemmin kohtalokkaampia. Emme myöskään tiedä riittävästi lasten saamista pitkäaikaisvaikutuksista, mutta niistäkin on maailmalla raportoitu. 

Pyydämme teitä pikaisesti harkitsemaan täysipainoiseen etäopetukseen siirtymisestä neljänneltä luokalta lähtien, kunnes Espoon tartuntatapausten leviäminen on saatu hallintaan ja pysäytettyä. Isompien etäkoulu takaisi myös pienimpien lähiopetuksessa jatkavien 1.– 3.luokkalaisten lasten turvallisemman koulunkäynnin. 

Me allekirjoittaneet emme enää koe, että lapsia on turvallista lähettää lähiopetukseen, minkä vuoksi odotamme päätöstänne etäopetukseen siirtymisestä.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Marketta Vanamo voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö Suomen myöntää Edward Snowdenille turvapaikka?