Vetoomus Inkeroisten jäähallin säilyttämisen puolesta

Kouvolan viranhaltijat ovat saaneet valmiiksi alustavan säästölistan tuleville vuosille. Yhtenä säästöehdotuksena on, että Inkeroisten jäähalli lakkautetaan ja puretaan vuonna 2027. Säästöä kertyisi 314 000 euroa vuodessa. Inkeroisten jäähallilla on suuri merkitys niin alueen elinvoimalle, houkuttelevuudelle kuin esimerkiksi jääurheilun harrastajille sekä koko kyläyhteisölle. Jääurheilua Inkeroisissa harrastavien lapsien perheet ovat laittamassa vetoomuksen Kouvolan kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunnalle sekä valtuutetuille. Voit auttaa asian käsittelyssä allekirjoittamalla tämän adressin Inkeroisten jäähallin puolesta. Kaupungille osoitetun vetoomuksen voit lukea alempaa.

 

Esimerkkejä jäähallin sulkemisen merkityksistä Inkeroisten yhtenäiskoululle  

Inkeroisiin rakennetaan parhaillaan uutta monitoimitaloa, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2025. Monitoimitaloon tulee koulu- ja varhaiskasvatustilat lähes 700 lapselle. Hanke on osa Kouvolan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittämistä, jossa koulu- ja päiväkotitoimintoja sekä kunnan palveluja tuodaan saman katon alle. Inkeroisten jäähalli sijaitsee ihan rakenteilla olevan monitoimitalon vieressä. Inkeroisten jäähallia ovat jo tähänkin mennessä käyttäneet esimerkiksi eri kouluryhmät liikuntatunneilla jne. Hallin käyttöaste tulisi vielä entisestään nousemaan uuden monitoimitalon valmistuttua, kun jäähallia pääsevät käyttämään myös varhaiskasvatus koulujen lisäksi. Ulkojää ei ole vaihtoehtona, koska sen varaan ei voi laskea mitään. Kaikki ovat aina säästä ja talven keleistä riippuvaisia. Monipuolinen liikunta on tärkeää lasten ja nuorten kehitykselle. Useat lapset ja nuoret ovat myös käyneet ahkerasti jäähallin vapaavuoroilla koulupäivien jälkeen. Kun Inkeroisten monitoimitalon rakentamisesta alettiin suunnittelemaan, tuotiin silloin esiin synergiahyötyjä monitoimitalon ja jäähallin välillä. Minne ne ovat tämän lakkauttamisehdotuksen myötä hävinneet?

Vaikutuksia lasten harrastustoimintaan jos Inkeroisten jäähalli suljettaisiin

Menneenä talvena Inkeroisissa koettiin muutaman kuukauden sulku jäähallille kaupungin energiasäästötoimien vuoksi, kun Inkeroisten jäähalli suljettiin 28.2 2023. Vaikka sulku vei toimintakaudesta ainoastaan kaksi kuukautta pois, niin vaikutukset lasten harrastamiseen olivat merkittävät. Maaliskuun 1. päivä Aakoo Junioreiden joukkueet siirtyivät harjoittelemaan muihin auki oleviin jäähalleihin (Kuusankoski, Valkeala, Kouvola). Normaalisti Inkeroisissa joukkueilla jääharjoituksia oli vähintään kolme kertaa viikossa U9 ikäluokasta ylöspäin, kiekkokoululla kaksi kertaa. Inkeroisten jäähallin sulun jälkeen kaikkien joukkueiden harjoitusmäärät pienenivät 1-2 kertaan viikossa, koska harjoitusvuorot jaettiin auki oleviin jäähalleihin. Kaikille Aakoo Junioreiden joukkueille ei ollut mahdollista enää järjestää harjoituksia kolmena päivänä viikossa, koska jääajat eivät yksinkertaisesti riittäneet. Osa joukkueista pystyi pitämään harjoituksia ainoastaan maaliskuun ajan, osa huhtikuun loppuun asti. Maaliskuussa sarjapelit olivat vielä kesken, ja tämä asetti suoraan epätasa-arvoiseen asemaan vähemmän harjoittelevat joukkueet verrattuna esimerkiksi muiden kaupunkien joukkueisiin, jotka treenasivat normaalisti läpi kauden. Eri ikäluokille on määritelty suositeltavat harjoitusmäärät viikossa ja kesken kauden harjoitusmäärien roima lasku näkyi tottakai myös lsten ja nuorten kehityksessä. Harjoitusten järjestämiseen muilla halleilla vaikuttivat esimerkiksi se, ettei valmentajilla ollut mahdollista kulkea pidempää matkaa aikataulullisista tai muista syistä. Matkaa Inkeroisista esimerkiksi Kuusankosken jäähallille on 36 km. Aikaa matkan taittamiseen kuluu noin 35 minuuttia yhteen suuntaan. Joukkueissa pelanneiden lasten vanhemmilla tuotti ongelmaa lasten kuljettaminen eri puolelle Kouvolaa jäähalleille. Ongelmana olivat muun muassa aikataululliset haasteet, osa vanhemmista ei ehtinyt työstä kotiin ja lasta kuljettamaan, koska matka vei enemmän aikaa ja harjoitukset saattoivat alkaa jo kello 16 jälkeen. Osalla perheistä ei myöskään ollut omaa autoa käytössä.

Inkeroisten jäähallille iso osa lapsista pystyy kulkemaan kävellen tai pyörällä, sillä jäähalli sijaitsee monelle lähellä asuinpaikkaa. Varusteita on myös pystytty säilyttämään jäähallilla, joten niiden kuljetuksesta ei lasten ole tarvinnut huolehtia. Kyytejä muille jäähalleille hoidettiin kyllä osittain kimppakyydeillä, mutta isojen varustekassien kuljettaminen myös toi haasteen, ettei pelaajia varusteineen mahtunut montaa samaan kyytiin. Julkiset kulkuneuvot eivät myöskään olleet vaihtoehto, sillä isojen varustekassien kanssa kulkeminen on erittäin haastavaa. Inkeroisten jäähallin sulun jälkeen harjoituksiin osallistuneiden lasten ja nuorten määrässä oli selkeästi laskua verrattuna Inkeroisissa oleviin harjoituksiin. Osa lapsista joutui myös lopettamaan kauden jo aiemmin helmikuun lopussa, koska harjoituksiin meno muille halleille ei ollut mahdollista edellä mainittujen asioiden vuoksi. On myös selvää, että polttoaineiden kustannukset nousivat perheillä pidemmistä ajomatkoista johtuen. Autoilun lisääntymisellä on myös suora yhteys hiilijalanjälkeen.

Kouvolan alueen jäähallien käyttökapasiteetti ei yksinkertaisesti riitä täyttämään jääurheilijoiden tarvetta, mikäli yksi jäähalli lakkautetaan. Inkeroisten jäähallia käyttävät muutkin alueen seurat, kuin Aakoo Juniorit. Jäävuorot ovat jo tälläkin hetkellä erittäin varattuja niin sanottuun inhimilliseen aikaan. Opiskelevilla lapsilla ja nuorilla harjoitukset eivät voi olla aamupäivällä tai päivällä, koska he ovat koulussa. Harjoitukset eivät myöskään voi olla liian myöhään illalla. Kuormittava liikunta juuri ennen nukkumaanmenoa haittaa nukahtamista sekä heikentää unen laatua. Jos lasten ja nuorten nukkumaanmeno viivästyy myöhäisten harjoitusaikojen vuoksi, jää yöunet liian lyhyiksi. Väsymys taas näkyy keskittymisen puutteena, ärtymyksenä ja jopa oppimisvaikeuksia. Väsymys myös heikentää urheilusuorituksia ja lisää loukkaantumisriskiä. Emme voi myöskään unohtaa muita jäähallin käyttäjiä lasten ja nuorten lisäksi. Inkeroisten jäähallilla harjoittelee ja pelailee paljon myös aikuisia, joille esimerkiksi kuntokiekko voi olla ainut liikunnallinen harrastus.

Inkeroisten jäähallin sulkemisesta aiheutuisi perheille merkittävästi kustannusten nousua, sillä jo pelkästään kuljetusmatkat pitenevät. Aakoo Juniorit toimivat myös matalan kynnyksen harrastustoimintana, jota pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin. Näin harrastusmaksutkin ovat pysyneet kohtuullisina. Tällä hetkellä elinkustannukset ovat nousseet niin sähkön, ruoan, polttoaineiden sekä asuinkustannusten osalta. Jäähallin sulkeminen tarkoittaisi monelle perheelle harrastuksen loppumista kokonaan. Kaikilla alueen jääharrastajilla pitäisi olla tasavertainen mahdollisuus harrastamiseen.Yksikään lapsi tai nuori ei saa lopettaa liikuntaharrastusta kaupungin suunnittelemien säästötoimenpiteiden vuoksi. Harjoitukset ovat liikunnan lisäksi lapsille ja nuorille myös sosiaalinen tapahtuma. Niiden väheneminen tulee heikentämään lasten sosiaalista kanssakäyntiä. Pahimmassa tapauksessa lapset ja nuoret suuntaavat ylimääräisen energian negatiivisissa merkeissä ja tätähän me emme halua.

 

Kouvolan kaupunkistrategian kasvukärkinä ovat lapset ja nuoret, niin miksi säästökohteet painottuvat esimerkiksi lasten ja nuorten liikuntaan näin vahvasti? Kaupunkistrategiassa mainitaan, että Kouvola on aktiivinen kaupunki, jolla on rikas ja monipuolinen lähtökohta elämälle. Tapahtumapaikkana on koko kaupunki, liikkuva elämäntapa ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Alueiden tasavertaisuus tulee ottaa huomioon päätöksiä tehdessä, emme voi keskittää kaikkea vain yhdelle alueelle ja unohtaa täysin muut alueet. Nyt Inkeroisista ehdotetaan sekä uimahallin että jäähallin sulkemista. Onko tämä tasavertaista ja oikeudenmukaista kohtelua yhdelle alueelle?

Syksyllä 2022 Liikunta- ja kulttuurilautakunnassa käsiteltiin Inkeroisten jäähallin sulkemista kaudella 2022-2023 kaupungin energiasäästötoimenpiteiden vuoksi. Jo silloin lautakunnassa todettiin seuraavat asiat: Inkeroisten jäähalli ei palvele pelkästään jääurheilun harrastajia, vaan se toimii monelle kohtaamispaikkaa, jossa seurataan seurojen välisiä otteluita ja harjoituksia. lnkeroisten jäähallia voidaan pitää harrastuspaikan lisäksi yhtenä viimeisenä kulttuuritapahtuma paikkana, joka lnkeroisten alueella on jäljellä. Jäähallin sulkeminen ei ole pois ainoastaan harrastavilta lapsilta ja nuorilta, vaan koko lnkeroisten alueen elinvoimaisuudelta ja houkuttelevuudelta asuinalueena. Jäähallin sulkeminen vaikuttaa myös alueen urheiluseuroihin merkittävästi. Tätä ei voida pitää lain edellyttämänä kuntalaisten yhdenvertaisena kohteluna.

Nämä asiat eivät ole muuttuneet vajaan vuoden aikana, vaan tilanne on edelleen sama. Näiden esittämiemme seikkojen perusteella vetoamme Kouvolan kaupungin liikunta - ja kulttuurilautakuntaan sekä valtuutettuihin Inkeroisten jäähallin säilymisen puolesta.  

 

Inkeroisissa jääurheilua harrastavien lasten vanhemmat


Heidi Turtiainen ja Harri Sihvola    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Heidi Turtiainen ja Harri Sihvola voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…