Vetoomus Jurvalan päiväkodin kesäaukiolojen puolesta

WhatsApp-Kuva_2023-09-10_klo_22.06_.32_.jpg

Me Jurvalan päiväkodin vanhempaintoimikunnassa vetoamme Luumäen sivistyslautakuntaan päiväkotimme heinäkuun kesäaukiolojen puolesta. Tavoitteenamme on saada Jurvalan päiväkoti pitämään ovensa jatkossa kesälomakaudella auki niin, että päiväkoti on suljettuna kesällä yhtäjaksoisesti maksimissaan kahden viikon ajan.  

Jurvalan päiväkoti on ollut edeltävien vuosien ajan koko heinäkuun ajan suljettuna ja lasten sijaishoitopaikkaa on tarjottu Taavetin päiväkodista. Jurvalan päiväkodin sulkeminen heinäkuuksi on koettu sekä vanhempien että lasten puolesta ongelmalliseksi: sijaishoito kuormittaa hoidossa olevia lapsia, työssäkäyviä vanhempia sekä aiheuttaa vanhemmille haasteita kesälomien järjestelyssä työnantajan puolelta.  

Koemme ettei vanhempaintoimikuntaa tai lasten vanhempia ole aiemmin riittävällä laajuudella osallistettu päätöksentekoon koskien kesän aukioloaikoja.  

Nostamme esiin muutaman lasten etua ajavan perusteen, joiden vuoksi Jurvalan päiväkodin tulisi olla kesäisin avoinna ja maksimissaan kaksi viikkoa suljettuna:

- Hoitomatkojen huomattava piteneminen: Lapsen vienti sijaishoitoon Taavettiin kerryttää viikossa Jurvalassa asuvalle vähintään 200, pisimmillään jopa 400 ylimääräistä ajokilometriä.  

- Hoitopäivien pituudet kasvavat: Hoitomatkojen pidentyessä myös sijaishoidon hoitopäivät matkoineen pitenevät vähintään tunnilla päivässä, etenkin lapsilla, joiden vanhemmat työskentelevät Lappeenrannassa.  

- Julkisen liikenteen puute: autottoman on lähestulkoon mahdoton hoitaa lapsen kyydityksiä sijaishoitoon, sillä julkinen liikenne Jurvala-Taavetti välillä ei kulje riittävän usein ja kesäaikaan entistä rajallisemmilla vuoroilla.

- Lasten hyvinvointi ja jaksaminen kärsii: Sijaishoidossa lapsen perusturvallisuus, hyvinvointi ja jaksaminen joutuvat koetukselle kun hoitopaikka on vieras ja muut lapset sekä hoitajat ovat lapselle vieraita.  

- Vaikeudet lomien järjestämisessä heinäkuulle: Työssäkäyvien vanhempien on lähes mahdotonta järjestää kesälomiaan vuosittain toistuvasti heinäkuulle neljän viikon ajanjaksolle.

- Päiväkodin kesäaukioloilla tavoitellaan myös Jurvalan alueen houkuttelevuuden lisäämistä lapsiperheiden näkökulmasta.  

 

Jurvalan päiväkodin vanhempaintoimikunta