Vetoomus Kerkonkosken koulun säilyttämisen puolesta

Me allekirjoittaneet olemme sitä mieltä, ettei Kerkonkosken koulua tule lakkauttaa. Osa lapsen opintietä on turvallinen ja terve oppimisympäristö, jossa siihen on soveltuva tarkoituksenmukainen toimintaympäristö.

Kerkonkoskella samassa pihapiirissä on päiväkoti, josta lapsilla on ollut matala kynnys siirtyä kouluun. Koulun läheisyydessä olevissa lähimetsissä on vaivatonta retkeillä. Lisäksi nämä alueet soveltuvat osiltaan tukemaan myös muiden aineiden opettamista. Kerkonkosken koulussa lapset saavat käydä kouluaan kohtuullisen kokoisissa ryhmissä. Kyläkoulun opettajilla on hyvät mahdollisuudet puuttua kiusaamistilanteisiin ja parhaassa tapauksessa jo kiusaamisen ennaltaehkäisyyn.

Muutamia vuosia sitten Rautalammin kunnan päättäjät päättivät, että kouluamme täytyy kehittää ja koulu saneerattiin uuteen uskoon. Samalla päättäjät miettivät, että koulua voisi käyttää kesäaikaan majoitustoimintaan, mutta tätä mahdollisuutta ei ole edes kokeiltu. Toivottavasti päättäjät eivät ole nyt linjaamassa toisin. Toivottavasti päättävillä henkilöillä on malttia tarkastella ja tutkia asiaa huolella harkiten. Päättäjät ja kuntalaiset voivat mietiskellä, että minkälaisia vaikutuksia koulun lopettamisella on Kerkonkosken kylälle. Rautalammin kunnasta on lupailtu useamman vuoden ajan, että Kerkonkoskea aletaan markkinoimaan ja kehittämään, että tänne saataisiin lisää lapsiperheitä ja kouluun oppilaita. Mitään markkinointia tai kehittämistä tähän suuntaan kunta ei ole tehnyt. Nyt Kerkonkosken Ketterä kylän isoimpana ja aktiivisimpana yhdistyksenä on aloittamassa kylän markkinointi- ja kehittämisprojektin. Kunnan ja Ketterän pitäisi tehdä kiivaasti yhteistyötä tämän projektin puitteissa. Kylän elinvoiman kehittäminen on iso asia myös koko kunnan kannalta ja koulun lopettaminen vie pohjaa tältä projektilta.

Emme voi hyväksyä koulumme lopettamista pelkästään säästösyihin vedoten, koska asiasta on liian vähän näyttöä. Kuntalaisten kuulemistilaisuudessa ei esitetty laskelmaa, jossa Kerkonkosken koulu toimisi kahdella opettajalla, joka olisi luontaisin kehityssuunta, kun oppilaat vähenevät. Seuraavalle lukuvuodelle laskelmissa oli jopa pieni nousu oppilasmäärään. Tehdyissä laskelmissa, joita esitettiin, oli laskuvirheitä. Myöskään oppilaiden koulukuljetusten matka-ajoista ei kerrottu ollenkaan. Todetaan vain: ”hyvin todennäköisesti osalla alakoulun oppilaista päivittäinen matka-aika pitenisi”, mutta ei ole selvitetty kuinka paljon.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )