Vetoomus Kesälahden yläkoulun luokkaryhmien säilyttämisen puolesta!

Me allekirjoittaneet haluamme ilmaista vahvan mielipiteemme, että nykyisten Kesälahden yläkoulun oppilaiden luokkaryhmät pitää säilyä ennallaan, kun oppilaat siirtyvät Kiteen yläkouluun.

Syksy 2024 tulee olemaan valtava muutosten syksy Kesälahden yläkoulun oppilaille, jotka joutuvat jättämään oman tutun koulun ja turvallisen oppi- ja kasvuympäristön. Siirtyminen Kiteen yläkouluun tuo mukanaan paljon muutoksia. Koulumatkojen vuoksi nuorten koulupäivistä tulee pitkiä. Tämän lisäksi tulevat muuttumaan opiskeluympäristö, käytännön asiat sekä ihmiset. Heiltä viedään pois kaikki tuttu ja turvallinen, johon he ovat tottuneet. Ainoa asia, josta nuoret saavat turvaa aloittaa koulutaival uudessa ympäristössä, on heidän oma tiivis pieni luokkaryhmänsä, jossa muutkin käyvät läpi samoja muutoksia. Kesälahden koulun luokkakoot ovat keskimääräisesti 10 lasta, joten ryhmistä on ehtinyt vuosien saatossa kasvaa tiiviitä porukoita.

Haluammekin ilmaista päättäjille huolemme asiasta nyt hyvissä ajoin, koska teillä on vuosi aikaa järjestää asiat nuorten edunmukaisesti.

Kesälahden yläkoululaisten tulee saada jatkaa koulutaivaltaan omina ryhminään, koska se on vähintä, kuinka voimme tukea ja kannustaa näitä nuoria koulun vaihtoon ja uuteen elämän vaiheeseen.

 

Kirsi Leminen

Neljän peruskouluikäisen lapsen äiti

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kirsi Leminen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…