Vetoomus Lappeenrannan kristillisen koulun puolesta

Lappeenrannan Kristillinen koulu tuottaa laadukasta perusopetuksen mukaista opetusta ja Lappeenrannan kaupungin strategian mukaisesti osaltaan rikastuttaa ja monipuolistaa alueen koulutustarjontaa. Koulu on toiminut jo vuodesta 2009 lahjoitusten, koulumaksujen ja varainhankinnan turvin. Opetussuunnitelma on voimassaolevien valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukainen ja koulussa opiskellaan samat oppiaineet ja sisällöt kuin kunnallisissa kouluissa. Koulua ylläpitävä kannatusyhdistys on valtakunnallisen Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry:n jäsen.

Oppilaiden ja heidän vanhempiensa näkökulmasta on kohtuutonta, että perheet joutuvat oikeutetun valinnanvapautensa vuoksi maksamaan koulumaksuja opetuksen järjestämiseksi, kun nykytilanteessa myös kristillisen koulun oppilaiden osuus valtion määrärahasta ohjautuu Lappeenrannan kaupungille.

Suomessa toimii 15 kristillistä koulua perusopetusluvan turvin. Perusopetuslupa tarkoittaa, että rahoitus opetuksen järjestämiseen tulee valtiolta. Kristillisen koulun toiminta ei ole vastakkaista eikä poissulkevaa kunnan järjestämälle perusopetukselle, vaan täydentävää. Näin ollen olisi oikein ja kohtuullista, että myös Lappeenrannan kristillisen koulun oppilaat saisivat opetuksensa mahdollistavat varat valtiolta.

Opetusministeriön ja valtioneuvoston käsittelyssä kaupungin ja ympäristökuntien lausunto vaikuttaa olennaisesti perusopetusluvan myöntämiseen. Lappeenrannassa toimivien muiden perusopetusluvan alla toimivien koulujen (Itä-Suomen koulu ja Steinerkoulu) perusopetuslupahakemuksia kaupunki on lausunnoillaan puoltanut.

Me allekirjoittaneet vetoamme Lappeenrannan kaupunkiin, että kaupunki lausunnossaan puoltaisi Lappeenrannan kristillisen koulun perusopetuslupaa.


Tuomo Liimatainen    Ota yhteyttä adressin tekijään