Vetoomus Lieksan kyläkoulujen säilyttämisen puolesta

Vetoamme Lieksan valtuutettuihin, kaupunkimme demokraattisessa kansanäänestyksessä valitsemiin henkilöihin. 

Jamalin ja vuonisjärven kyläkoulut ovat pinta-alallisesti laajan (4068km2) Lieksan pohjoinen ja eteläinen kyläkoulu. Koulut ovat säilyttäneet oppilasmäärät ja samalla kylät elinvoimaisena siitä huolimatta että niiden kunto on päästetty huonontumaan kunnostusten  laiminlyönnin takia. Koulut ovat turvanneet oppilailleen perusopetuksen saamisen lähipalveluna ja opetuksen laatu on ollut erinomaista ja oppimisympäristöt ensiluokkaiset ja maaseudun profiiliin sopivat. 

Koulujen lakkauttamista on päättäjä tasolla ajettu eteenpäin kuhmonkadun koulukampus hankkeen nimissä. 

On väärin perustella koulujen lakkauttamisen olevan talouden ja rahanpuutteen takia pakollinen jos samaan aikaan, samaan päätökseen sisällytetään arviolta 10 miljoonaa euroa maksava toisenasteen koulukeskus. 

Kaupungin hyvinvointijohto on tehnyt Lapsivaikutusten arvioinnin osana Palveluverkko selvitystä joka on osa koulukampus-hanketta. Kuitenkaan tässä lapsivaikutusten arvioinnissa ei ole toimittu THL ja MLL ohjeiden mukaisesti  vaan esiarvioinnissa on tehty ainoastaan lasten ja huoltajien kuuleminen, sekä koulukuljetukseen liittyvä suunnittelu joka on täysin lapsen edun ja oikeuden vastainen. Koulumatkat tulisivat olemaan pisimmillään 2.5 tuntia päivässä, mikä ei saa olla normi, jokapäiväinen koulumatkan kesto vaan tilapäinen, esim. Sää, liikenne tms. Syystä syntyvä koulumatkan hetkellinen kesto. Myöskään pienimpien lapsien turvallisuutta ei ole otettu huomioon juontokuljetusten välissä ja lapset altistuvat sekä peto että liikenne vaaralle odottaessaan joko jatko Kuljetusta kouluun tai kotiin. Lapsille ei jää aikaa koulupäivän jälkeen lepoon ja leikkiin tai harrastuksiin sillä kuljetukset vievät niin suuren osan päivästä. Moni aikuinen  jonka työmatka kestää yli 40 min. Aamuin illoin  harkitsee herkästi työpaikan vaihtoa tai jättää tällaisen matkan päässä olevan työn ottamatta vastaan, miten voimme vaatia lapsiltamme tällaista matka aikaa? 

 Lieksan kaupungin hyvinvointijohtaja on vedonnut lautakunnan kokouksessa lautakunnan jäseniin muuttuvilla valtionosuuksilla ja niiden olevan painava tekijä päätöksessä. Miten nousevat valtion osuudet voivat olla pakottava syy lopettaa ja vielä nopeutetusti koulumme? 

Uuden Hallituksen linjaus on hyvin maaseutu positiivinen ja kannustaa kuntia ja kaupunkeja nimenomaan panostamaan maaseutuun ja sen elinvoimaan sekä elinvoimatekijöihin. Kyläkoulut ovat iso osa maaseutua ja niiden elinvoimaa. Kyläkoulut ovat luovat lapsille monipuolisen, turvallisen yhteisöllisen oppimisympäristön jonka arvoa ei pitäisi rahalla mitata, se näkyy siitä millaisia aikuisia maaseudulta kasvaa, laajan näköalan omaavia, itsenäisiä  yhteisöllisiä ja tasa-arvon ymmärtäjiä. Nämä taidot ovat nykymaailmassa korvaamattomia, sillä yhteisö ja yhteisöllisyys on tulevaisuuden kantava voima,maaseudulla tämä on itsestäänselvyys.

Ohessa tekstit Jamalin ja Vuoniskylien vanhempainyhdistysten vetoomuksista kaupunginhallitukselle ja valtuustolle  Kaupunginhallitus jätti vetoomukset huomiotta.

Vuonisjärven Vetoomus kyläkoulujemme puolesta

Pitäkää kyläkoulut toiminnassa. Oppilasennuste ei ole laskenut lähelle kriittistä rajaa, säästöjen saaminen sulkemalla on epävarmaa ja mittakaavaltaan pientä.

Kyläkouluissa pieninä, luonnonläheisinä, yhteisöllisinä yksiköinä on valtavasti etuja.

Tehdään Lieksasta suunnannäyttäjä tässä asiassa - loputtomiin emme voi vain keskittää ja keskittää, koska keskittämisen tiellä tulee Lieksasta nopeasti häviäjä.

Lähdetään tekemään uutta - avataan keskustelu koulukiinteistöjen järkiperäisestä, vaiheittaisesta kunnostamisesta (se on mahdollista!). Maaseutuasuminen ja sen kehittäminen olkoon Lieksalle vetovoimatekijä ja kunnia-asia sen sijaan että omaehtoisesti näivetämme sitä. Vuoniskylien koulun ja ryhmäperhepäiväkodin vanhempainyhdistys ehdottaa kyläkoulujemme kunnostamista käytännön harjoittelu- ja kouluttautumiskohteiksi ammattiopiston rakentajalinjalle - korjausrakentamisen osaajille on töitä.

Selvitetään, onko koulupiirien rajojen tuntumassa perheitä, jotka haluavat lapsensa mieluummin kyläkouluun.

Profiloidaan maaseutukoulut tutkimaan ja hyödyntämään lähiympäristöä.

Kyläkoulujen toiminnan säilyttämisen turvaamiseksi vanhempainyhdistykset Jamalissa ja Vuonisjärvellä ovat valmiita tekemään yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi ja yhdistykset ovat asiasta keskustelleet hallituksien kesken.


Lieksassa 1.6.2019
Vuoniskylien koulun ja ryhmäperhepäiväkodin vanhempainyhdistys
Sari Koistinen, puheenjohtaja

Jamalin koulun vanhempainyhdistys ry

Arvoisa Lieksan Kaupunginhallitus ja Kaupunginvaltuusto.Olemme perustaneet jamalin koulun vanhempainyhdistys ry:n jonka toiminta on aloitettu 1.6.2019.Toimintasuunnitelma ajalle 1.6.2019-31.07.2020 ohessa.Toiminnallisen osan kohdissa pyrimme tällä kaudella nimenomaan panostamaan suunnitelmalliseen kannanottoon Jamalin koulun nykytilanteessa sekä sen tulevaisuudessa.Toimintatapana pyrimme monitahoiseen varainhankinta-suunniteluun ja niiden toteutukseen, jonka päämäärä on se että jamalin koulu on toiminnassa vuoden 2021 ja vielä jopa  vuoden 2025 jälkeen.

Toivoisimme yhteityötä päämäärän toteuttamiseen myös Lieksan kaupunginhallitukselta ja valtuustolta niin, että Meille suotaisiin mahdollisuus vaikuttaa koulun säästämiseen. Tarjoudumme keräämään varoja koulun pakollisiin kunnostustoimiin ja niiden toteuttamiseen vapaa- ehtoisin lahjoitus ja varainkeruun tai testamenttien kautta, mitä meidän yhdistystoimintamme mahdollistaa.

Olemme myös ottaneet koulun ja  koko Lieksan imagollisen osan huomioon toimintamme suunnittelussa niin, että koulullemme ja miksei Lieksalle yleisemmin voisi ajatella esim Green Deal – sopimusta, joka on imagoa nostattava sopimus valtion sekä esim. kunnan välillä. Esimerkiksi toimenpiteinä tähän voisi ajatella  Jamalin koulun kohdalla edessä olevan kattoremontin teon yhteyteen asennettavaksi aurinkopaneelit. Tai ulkopinnan maalauksen suhteen käytettäisiin mahdollisimman ekologisia maaleja. Mietimme, että olisiko tähän  jopa mahdollista saada rahoitusta EAKR- kautta.

Tässä olisi myös opetusympäristöllinen etuus ja opettajat voisivat omalta osaltaan toimia Green deal sopimuksen kautta, esim. millä kirjoja pinnoitetaan, mistä materiaalit ovat ja vaikka kierrätys on aina ollut osa Jamalin koulun toimintaa, voisi tämän jalkauttaa oppilaiden kanssa vielä konkreettisemmin, esim voisi olla kierrätys säiliöt ja esim. kerran viikossa oppilailla olisi vaikka luokittain mahdollisuus olla vastaanottamassa kierrätettävää materiaalia ja he voisivat oppimansa pohjalta opastaa opettajien johdolla kierrätykseen tuojia mihin astiaan laitetaan mitäkin.

Tämä Green Deal voisi olla myös iso osa sitä tulevaa Kouluverkon lapsivaikutusten arvioinnin väliarviontia.Koko kaupunkia koskevana tällä saataisiin positiivista kuvaa maaseudusta ja kaupungin hengestä kasvattaa yhteistyötä sekä yhteisöllisyyttä joka nykypäivänä on arjen ja työn ohella vahva kantava voimavara.Kylämme ja kyliemme elinvoiman säilyttämisen ja edistämisen sekä kehittymisen tueksi olemme keskustelleet yhteistyöstä Vuonisjärven vanhempainyhdistys ry hallituksen kanssa ja olemme valmiita tekemään kyliemme välistä yhteistyötä saadaksemme säilytettyä kyläkoulut ja sen myötä ison osan kultturiperintöämme.

Vetoamme teihin, arvoisat Lieksan Kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsenet ja päättäjät Älkää sulkeko kouluamme, vaan nähkää kyläkoulujen säilyttäminen ovena tehokkaaseen, taloudelliseen ja antoisaan yhteistyöhön jolla on myös todella isot imagolliset sekä taloudelliset vaikutukset koko lieksan tulevaisuudelle.

Ytävällisin terveisin:

Jamalin koulun vanhempainyhdistys ry,

Sari Oinonen, puheenjohtaja


Jamalin koulun vanhempainyhdistys ry, Sari Oinonen, puheenjohtaja    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jamalin koulun vanhempainyhdistys ry, Sari Oinonen, puheenjohtaja voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö Suomen myöntää Edward Snowdenille turvapaikka?