Vetoomus luottamusmiehen aseman parantamiseksi

Viime aikoina olemme valitettavasti saaneet näyttöjä siitä, että kaikki työnantajat eivät kunnioita luottamusmiesjärjestelmää. Suomalaisen työelämän suojelemiseksi tarvitaan siksi uusia konkreettisia keinoja.

Jokaisen luottamusmiestehtävään ryhtyvän työntekijän pitää voida luottaa siihen, että tehtävää voi hoitaa ilman, että joutuu työnantajan perusteettoman painostuksen tai laittoman toiminnan kohteeksi. Haluamme, että lakia muutetaan niin, että se suojaa nykyistä paremmin luottamusmiehiä ja muita henkilöstön edustajia sekä turvaa heidän toimintansa työpaikoilla.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen sekä muiden henkilöstön edustajatehtävissä toimivien ehdokas-, irtisanomis- ja jälkisuojaa on parannettava nykyisestä, muun muassa niin, että riitautettu henkilöstön edustajan irtisanominen voi astua voimaan vasta lainvoimaisella oikeuden päätöksellä.

Tämä asia on meille kaikille yhteinen. Me elintarviketyöläiset tulemme viemään vetoomuksen valtuuskuntana kansanedustajille eduskuntaan.

Keräys on käynnistetty SAK:n edustajakokouksessa Tampereella 6.-8.6.2011.


Minttu Sillanpää    Ota yhteyttä adressin tekijään