VETOOMUS LUUMÄEN KUNNAN KANGASVARREN KOULUN 5-6 LUOKKIEN SÄILYTTÄMISEKSI

                                                                                                                                                                                                                                                                  4.10.2017   VETOOMUS LUUMÄEN KANGASVARREN KOULUN LUOKKIEN 5-6 SÄILYTTÄMISEKSI   

Luumäen kunta on tiedottanut Kangasvarren koulun oppilaiden vanhempia 3.10.2017 vanhempainillassa mahdollisesta lukuvuonna 2018-2019 alkavasta kouluverkkomuutoksesta. Sivistyslautakunta on selvittänyt eri vaihtoehtoehtoja säästöjen saamiseksi. Taustalla on kunnan tiukka taloudellinen tila vuonna 2017, oppilasmäärien laskuennuste tulevaisuudessa sekä Kangasvarren koulutilojen puutteellisuus. Esityksessä tuotiin esille vaihtoehtoja Kangasvarren koulun toiminnan laajuudesta. Varteenotettavin vaihtoehto näyttäisi olevan, että jatkossa oppilaat siirtyisivät Taavettiin viidennestä luokasta alkaen.  Keskustelussa tuli voimakkaasti esille, että vanhemmat (sekä lapset) toivovat, että lapset voisivat käydä kaikki kuusi luokkaa Kangasvarren koulussa.

Kunnan strategia on saada kuntaan uusia asukkaita varsinkin nyt, kun uusi nelikaistatie on valmis. Tilanne on mielestämme ristiriitainen koska kuntaan on kuulemma palkattu markkinointi-ihminen jonka tehtävänä olisi saada uusia asukkaita Luumäelle ja kuitenkin samanaikaisesti lähipalveluita heikennetään.  Luumäen koululautakunnan strategiasta 2016-2020 löytyy seuraavat maininnat:” Luumäen kunta on kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö, jolla on houkuttelevat asumisen edellytykset ja kunnassa on edullista asua. Kunnassa on monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat palvelut. Perusopetuksen osalta luodaan kuntaan positiivinen imago. Oppimiseen sopivan kokoiset opetusryhmät. Mittarina opetusryhmien koko säilytetään alle maan keskiarvon”. Tällä hetkellä valtakunnassa alakoulujen keksimääräinen ryhmäkoko on noin 20 oppilasta. Viime vuosina kunnilla on ollut paineita ryhmäkokojen kasvattamiseen. Ammattijärjestö OAJ on ajanut Suomeen muun muassa 20 oppilaan ryhmäkokokattoa. Yhdistettäessä Taavetin ja Kangasvarren koulujen luokkia ryhmäkoot lähivuosina olisivat reilustikin yli 20. Tältä osin koululautakunnan strategia ja luokkien yhdistämisesitys ovat ristiriidassa. Toivomme, että Kangasvarren koulun luokat 1-6 säilyvät toistaiseksi ennallaan ja mahdolliset tilaongelmat pystytään ratkaisemaan.   

Ystävällisin syysterveisin,  Luumäen Kangasvarren koulun vanhempaintoimikunta

 


Kangasvarren koulun vanhempaintoimikunta , Anu Siitonen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi


TAI

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista sivustollamme. Adressin tekijä näkee kaikki antamasi tiedot.

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.
Facebook
Tulisiko lakko-oikeutta rajoittaa?