Vetoomus Meri-Rastilan, Kivinokan ja Vartiosaaren puolesta

 

VETOOMUS MERI-RASTILAN METSÄN KIVINOKAN JA VARTIOSAAREN PUOLESTA


Kaavoittaja on osayleiskaavahankkeillaan hävittämässä merkittävän osan Itä-Helsingin luonnosta. MRL:n 39 §:n mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset kuitenkin edellyttävät, että asukkaille turvataan riittävät virkistykseen soveltuvat alueet sekä mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön.
Helsingin kaupunki on toimintaohjelmallaan sitoutunut turvaamaan luonnon monimuotoisuutta alueillaan. Meri-Rastilan metsä, Kivinokka ja Vartiosaari ovat nykyisellään riittävän laajoja, jotta luonnon monimuotoisuudella on mahdollisuus säilyä niissä.

Me allekirjoittaneet vetoamme Helsingin kaupungin päättäjiin, että Meri-Rastilan metsä, Kivinokka ja Vartiosaari säilytettäisiin jatkossakin virkistysalueina. Nämä perinteikkäät ulkoilualueet kuuluvat olennaisina osina Itä-Helsingin viherjärjestelmään.


 


Hanna-Leena Ylinen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Hanna-Leena Ylinen näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…