Vetoomus nykyisen akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystyksen statuksen säilymisen puolesta Kymenlaaksossa

Kymenlaakso on poikkeuksellinen maakunta


Kymenlaaksossa perustettiin vapaaehtoinen sote- kuntayhtymä jo vuonna 2018. Hyvinvointialueen
eteen tehtiin paljon jo ennakoivia toimia, ja kymenlaakson kunnat ovat maksaneet toimintojenyhtenäistämisestä jo ennen hyvinvointialue uudistusta, saamatta Valtiolta minkäänlaista hyvitettä.


Kymenlaakson maapinta-ala on 4558,54 km2, josta Kouvolan osuus on 2883km2, Kouvolan alueella
väestöä on lähes 80 000 henkilöä ja oman lisänsä tuovat myös nk. kausiasukkaat sekä varuskunnat.


Kouvola on 11 suurin kaupunki, ja ainut tämän mittaluokan kaupunki missä ei ole omaa sairaalaa, vaan keskussairaala sijaitsee Kouvolan keskustasta yli 50 km päässä, tämän kyseisen etäisyyden päässä asuu n. 70 000 henkilöä ja loput väestöstä voivat olla jopa yli 100 km päässä sairaalan sijainnista.


Kouvolassa sijaitsee Suomen suurin ratapiha. Kouvolassa on paljon erilaisia teollisia tuotantolaitoksia mm. paperi- kemian-, sekä metallialan ja Kouvolassa on myös eniten maatiloja verrattuna Suomen kaikkiin kaupunkeihin eli onnettomuuksien tai tapaturmien varalta sairaanhoitopalveluiden on perusteltua olla lähellä. Kouvolassa on myös Suomen suurin varuskunta Vekaranjärvi, josta matkaa Kotkassa sijaitsevaan
sairaalaan kertyy jo lähes 90 km. Alueella sijaitsee myös Utin varuskunta, Utin lentokenttä sekä Kouvolaan on myös päätetty sijoittaa lääkärihelikopteri.


Kouvolan väestöstä (vuonna 2022) 23 485 henkilöä, mikä on 29,2 % koko väestöstä on yli 65- vuotiaita ja päivystysasiakkaista 43 % on yli 65-vuotiaita, 26 % on yli 75-vuotiaita ja 10,6 % on yli 85-vuotiaita, ja heidän avunsaantinsa heikentyisi, jos päivystystä ei olisi Kouvolassa. Kouvolan Ratamokeskuksen päivystyksessä käy päivittäin keskimäärin 130 asiakasta.


Kouvolassa on käyttöönotettu n 70 miljoonan investointi Ratamokeskus vuonna 2022, tässä vaiheessa jo toimintoja jaettiin Kouvolan ja Kotkan välillä, ja Ratamo- keskukseen jäivät vain välttämättömät toiminnot

Kouvolassa on Kymenlaakson lähialueen ainut psykiatrinen sairaala, johon hyvinvointialue on sitoutunut vielä 13 vuoden vuokrasopimuksella ja sairaalan toiminnan edellytyksenä on, että alueella on myös akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystyksen palvelut saatavilla. Joten jos Kouvolasta loppuu päivystys, miten jatkossa yhtälö toimisi? 


Kouvolan ja Kotkan välinen tieyhteys VT15 on odottanut valtion rahoitusta jo vuosia. Tie on erittäin vilkkaasti liikennöity ja siten vaarallinen jo nyt, saatikka jos liikennöintimäärät kasvavat, ja tällä tieosuudella on kyse ihmishengistä. 


Mitä päivystyksen muuttaminen tarkoittaisi: 


Mikäli päivystyksen laatu tai saavutettavuus muuttuu, vaarantuu potilasturvallisuus. Resurssia olisi lisättävä ensihoidon osalta 2–3 yksikköä ja silloinkin olisimme ensihoidon osalta tiukoilla, ja kustannukset kasvaisivat, nopeasti laskettuna 2–3 miljoonaa, ja tälläkin hetkellä ambulanssit ovat ylityöllistettyjä Kouvola – Kotka välillä. Yöaikaan on vaikea jo nyt saada paaritakseja, jolloin ambulanssi on ainoa kuljetusväline ja aika kuluu siirroissa ja se on pois potilaiden avunsaannista. 


Mikäli Kouvolassa ei olisi päivystystä mm. aivoverenkiertohäiriöiden hoidon aloittaminen vaarantuisi ja suhteellisen kireä aikaikkuna voisi olla jo ummessa ennen kuin potilas ehtii avun pariin Kotkaan. Kevyempienkin päivystyspotilaiden. esim. pientraumojen hoito hankaloituisi merkittävästi. Merkittävää on myös se, että Kotkan keskussairaalaa ei ole suunniteltu tällaisten potilasvirtojen kasvuun. 


Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan olemassaolo vaarantuu, mikä myös on ristiriidassa maan hallitusohjelmaa vastaan, eikä korvaavia palveluita tai tiloja ole tarjota tällä hetkellä. Mielenterveyshäiriöt sekä ihmisten psyykkinen pahoinvointi on ollut kasvussa viime vuodet räjähdysmäisesti.  


Kouvolan / kymenlaakson alueen hoitohenkilöstön saatavuus heikentyisi jo entisestään, eikä tukisi Suomen hallituksen hyväksymää ”Vahva ja välittävä” -hallitusohjelmaa. Mikäli päivystyksen status muuttuu Kymenlaakson alueen pisteissä, etenkin Kouvolan osalta, heikentäisi valtio huomattavasti yhden suuren kaupungin asemaa. 


Me allekirjoittajat vaadimme Valtion sekä muiden päättävien tahojen huomioivan mm. nämä seikat ja antavan Kymenlaakson Hyvinvointialueelle tarvittavan statuksen ja vapauden sopeuttaa omia toimintoja. Valtio voi turvata rahoituksen tältä osin, ja rauhoittaa kuntalaisten mielen sekä luottamuksen päätöksentekoon. Ihmisiä, joita muutos koskee, täytyy kuunnella! Hyvinvointialue on velvollinen huolehtimaan asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja järjestettävien palveluiden ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta (Laki hyvinvointialueesta 611/2011 7§) Tällaisia heikennyksiä sairaanhoitopalveluihin ja turvallisuuteen ei voi yksinkertaisesti hyväksyä. Kotkan keskussairaala sijaitsee Kymenlaakson äärilaidassa, joten Kouvolan päivystyksen poistaminen rikkoisi tätä asukkaiden yhdenvertaisuuden periaatetta.  

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Miia Witting voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…