Vetoomus Päiväkoti Aleksin säilyttämiseksi

Vetoomus Päiväkoti Aleksin säilyttämiseksi

Me päiväkoti Aleksin lasten vanhemmat ja Aleksin perheiden läheiset vastustamme Päiväkoti Aleksin sulkemista ja lasten siirtämistä Maurinkadulle suunniteltavaan jättipäiväkotiin. 

Päiväkoti Aleksi on turvaverkkomme keskeinen tukipilari ja monille meistä keskeinen syy asua juuri tällä alueella. Perheidemme elämään on merkittävästi vaikuttanut se tuki, jota varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat Aleksissa tarjonneet sekä lapsille että meille vanhemmille:

Aleksi on tutkitusti poikkeuksellisen laadukas päiväkoti

Helsingin kaupunki kerää vuosittain vanhemmilta palautetta päiväkodista. Päiväkoti Aleksi on saanut huippuarvosanat (9,8/10, 2022) perheiden tyytyväisyydessä. 

Pienessä, kodinomaisessa päiväkodissa lapset ehditään kohdata

Pedagogisesta näkökulmasta katsottuna uskomme, että Aleksin kaltainen pieni, kodinomainen päiväkoti mahdollistaa lapsemme kohtaamisen parhaalla mahdollisella tavalla. 

Ammattimainen, motivoitunut henkilöstö on lastemme hyvinvoinnin tae

Aleksissa vuosikymmeniä pysynyt henkilökunta on erittäin pidettyä, ja alan vaikea henkilöstötilanne on vaikuttanut Aleksiin verrattaen vähän. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten työhyvinvointi on parempaa pienissä yksiköissä, joissa ammattilaiset kokevat, että heillä on mahdollisuus tehdä työtään laadukkaammin.  

Tiukat aikataulut stressaavat lapsia

Päiväkoti Aleksissa on suojaisa sekä turvallinen piha ulkoiluun. Maurinkadun uuteen päiväkotiin on suunnitteilla pieni piha, jossa lapset voivat ulkoilla vain porrastetusti. Myös ruokailut aikataulutetaan. Rytmitys on käytännön pakon, ei lasten tarpeiden sanelemaa. 

Pölyä ja melua naapuruston työmailta

Maurinkadun päiväkotihankkeen kanssa samaan pihapiiriin suunnitellaan uudisrakennuksia ja maanalaista parkkihallia. Työmaat tulevat kestämään vuosia ja niistä aiheutuu turvallisuusriskejä, melua, pölyä ja pienhiukkasia, jotka voivat aiheuttaa pienille lapsille pysyviä haittoja. 

Ei kulkuyhteyksiä Katajanokalta

Päiväkoti Aleksissa on paljon lapsia Katajanokalta. Matka Maurinkadulle on liian pitkä eikä julkisia kulkuyhteyksiä tai parkkitilaa ole. Kruunusiltojen rakentaminen lisää logistisia haasteita ja lapsille vaarallisia risteyksiä alueella. 

Lasten retket vaikeutuvat

Päiväkoti Aleksin sijainti on mahdollistanut hyvin pienillekin kulkijoille retket lähiympäristöön, kun välimatkat ovat lyhyitä ja raitiovaunupysäkki on lähes oven edessä. Maurinkadun kulkuyhteydet ovat selvästi heikommat.

Aleksi luo yhteisöllisyyttä yli kielirajojen

Päiväkoti Aleksin maltillinen koko on tarjonnut mahdollisuuden alueen suomen- ja ruotsinkielisille lapsiperheille tutustua toisiinsa. Maurinkadun mittasuhteet ovat liian suuret. Etäisyys suomen- ja ruotsinkielisten perheiden välillä kasvaa entisestään, kun tutustumista ei enää tapahdu päiväkodissa. 

Parhaimmillaan varhaiskasvatus on juuri sitä, mitä Päiväkoti Aleksi on perheillemme tarjonnut vuosien ajan. Olemme tästä kiitollisia ja toivomme, että Aleksi pysyy osana perheidemme elämää jatkossakin. 

Helsingissä 12.2.2024


Päiväkoti Aleksin Vanhempaintoimikunta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Päiväkoti Aleksin Vanhempaintoimikunta voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…