Vetoomus Pyhämaan koulun säilymiseksi

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Uudenkaupungin opetus- ja kasvatuslautakunta tulkitsee uudelleen valtuuston 14.12. 2009 tekemän päätöksen ja ottaa huomioon että päätökseen 14 vuotta sitten johtaneet taustatekijät ovat muuttuneet.

Valtuuston vuonna 2009 tekemän päätöksen mukaan Pyhämaan koulu lakkautetaan kun oppilasmäärä laskee alle 20 oppilaan eikä lähivuosina ole näkyvissä oppilasmäärän nousua. 
 
Vuoden 2009 valtuuston päätöksestä on suhteellisen pitkä aika, ja vaikka oppilasmäärä on tällä hetkellä laskusuunnassa, on kääntyminen määrän uudelleen nousuun jo näkyvissä. Voidaan myös todeta, että yleinen maailmantilanne on varsin toinen kuin 14 vuotta sitten. Kaikki edelleen toimivat lähikoulut on tärkeää säilyttää ja pitää kunnossa. 
 
Pyhämaan koulun lakkauttaminen olisi suuri menetys. Lakkauttaminen ei vaikuttaisi ainoastaan nykyisten oppilaiden ja heidän perheidensä elämään, vaan myös kylän kehitykseen ja dynamiikkaan niitä heikentävästi.
 
Mikäli koulu lakkautettaisiin, rakennus- ja kulttuuriperinnöltään poikkeuksellisen hyvin säilynyt kirkonkylä lähikylineen (valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY) menettäisi keskeisen voimatekijänsä. Tämä tarkoittaisi yhtälailla kulttuuriympäristön kuin inhimillisten arvojen menettämistä.
 
Koulun lakkauttaminen olisi myös ristiriidassa kaupungin strategisten linjausten kanssa ja mm. Kettelin ehdotusvaiheessa olevan kyläkaavan kanssa. Pyhämaan kyliin on viime vuosina tehty lukuisia mittavia satsauksia, jotka valuisivat hukkaan jos koulu lakkautettaisiin. Oppilasmäärän kääntäminen kasvusuuntaan on tapahtumassa mutta se vie oman aikansa. Uusi kokonaisharkinta koulun säilymisen puolesta olisi siis tehtävä nykytilanne huomioiden.
 
Nyt juuri on meneillään murros, joka on kääntämässä asukasvirtaa kaupungeista takaisin kyliin. Lähitulevaisuudessa myös ilmastonmuutoksen ja sotien aiheuttama pakolaisuus alkaa yhä enemmän näkyä asukasluvuissa niin kaupungeissa kuin myös kylissä. Nyt olisi maltettava odottaa.
Asumisen ja elämisen ekologinen kestävyys löytyy kylistä. Yksin sen pitäisi riittää syyksi sille että yhtään kyläkoulua ei lakkauteta. Kylien elinmahdollisuuksia tulee sitä vastoin kaikin keinoin tukea. Kylissä elää talkoohenki ja naapuriapu, joita me kaikki vuorollamme tarvitsemme ja annamme. Se on osa kestävää elämäntapaa.
 
Mikäli kyse on siitä että käytössä on liian suuri rakennus tämän hetken pientä oppilasmäärää varten, rakennuksen käyttöaluetta voidaan epäilemättä rajata. Opettajien kulku Pyhämaahan on varmasti pienempi satsaus kuin se että kaikki oppilaat kuljetetaan muualle. 
Lyhytnäköisesti tehdyt säästöt löytyvät moninkertaisina velkana tulevaisuudesta.
 
Oppilasmäärän on jo syksyllä 2028 arvioitu kääntyvän nousuun. Koska vuoden 2009 päätös voidaan tulkita myös siten, että ainoastaan oppilasmäärän lasku alle 20 ei johda koulun lakkauttamiseen, on koululle annettava vielä vähintäänkin aikaa toimia ja oppilasmäärän elpyä entisestään.
 
Pyhämaan koulu on pidettävä toiminnassa niin tätä päivää kuin tulevaisuutta varten. 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Hanna Elo voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…