Vetoomus Saarijärven talousarvion 2020 muuttamiseksi

Talousarviossa vuodelle 2020 on oleellinen ja merkittävä virhe. S.37 mainitaan Linnan koulun sulkeminen syksyllä 2020 perusteena Kaupunginvaltuuston aiempi päätös. Tosiasiassa esityksen taustalla on sivistystoimelle annetut säästövelvoitteet. 

Sulkeminen ei tuo väitettyjä säästöjä eikä ole valtuuston aiemman päätöksen, siirtymisestä kolmen koulun malliin mukainen.

Talousarvion taustalla käytetyt laskelmat sisältävät lukuisia virheellisiä oletuksia. Säästö syntyisi suurelta osin lasten hyvinvoinnin kustannuksella, kuten oppilaiden hajauttaminen useisiin eri ryhmiin, ylisuurilla ryhmäkoolla ja osittain jopa opetuslain vastaisilla toimilla, kuten koulukyytisuunnitelmat.

Aikanaan valtuusto teki päätöksen kolmen koulun malliin siirtymisestä, ei yhdenkään koulun sulkemisesta. Edelleen päätöksessä turvattiin koulujen toimintaedellytykset, kunnes uusi koulurakennus on valmis. Hanketta markkinoitiin voimakkaasti siinä hengessä, että kaikki koululaiset pääsevät uusiin tiloihin yhdessä. Luvattiin nykyisten koulujen jatkavan toimintaa, kunnes uusi koulurakennus valmistuu

Koulurakennus ei ole valmis syksyllä 2020, johon kirjaus aikataulusta perustui.

Annetaan lasten käydä koulua tutussa ja turvallisessa ympäristössä, odotetaan uusien tilojen valmistumista, jonne kaikki lapset voivat turvallisesti siirtyä aikanaan. Kolmen koulun malliin voidaan siirtyä vasta uuden koulurakennuksen valmistuttua kokonaan.