Vetoomus. Säilyttäkää Ylöjärven vanha koulu

Ylöjärven Sivistysjohtaja Hursti Matti on tehnyt ehdotuksen, jossa Ylöjärven Vanha koulu lopetetaan ja oppilaat sulautetaan Moision ja Veittijärven kouluille 1.8.2015 alkaen.

Ylöjärven Vanhassa koulussa annetaan opetusta oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia. Koulun oppilaat opiskelevat pienluokissa joissa on noin 7-10 oppilasta, opettaja sekä kouluavustaja, oppilaat saavat henkilökohtaista opetusta sekä mahdollisuuden edetä opinnoissa omien kykyjensä mukaisessa tahdissa.

Lapset tarvitsevat ammattitaitoista erityisopetusta sekä ohjausta niin koulu elämässä kuin arkiaskareissakin, heille luo turvallisuutta pieni opiskelu ympäristö sekä tutut opettajat, opettajat jotka ovat koulutettuja hallitsemaan ongelma tilanteet.

On ollut paljon puhetta kuinka pyritään estämään lasten ja nuorten syrjäytymistä, ja kuinka kalliiksi syrjäytynyt nuori tulee. Tässä ehdotuksessa ei estetä vaan edistetään syrjäytymistä, kun erityislapsi siirretään normaaliin kouluun, alkavat jälleen oppimisvaikeudet, ja mahdollinen koulukiusaaminen josta seuraa lapsen syrjäytyminen, ei ole kenenkään edun mukaista että näin käy.

Ylöjärven Vanhalla koululla järjestettiin Vanhempainilta 25.10.2012 johon oli kutsuttu myös Sivistysjohtaja Hursti Matti ja Vs. sivistysjohtaja, opetuspäällikkö Pöntynen Leena, kyseiset henkilöt loistivat poissaolollaan joten omia mielipiteitä meiltä vanhemmilta ei ole ilmeisesti tarve kuulla.

Ylöjärven vanhan koulun oppilaat ovat lapsia ja nuoria joilla on nimi, he eivät saa olla vain lukuja Ylöjärven Kaupungin säästöbudjetissa.

Päätöksiä tehdään marraskuun aikana joten aikaa on vähän, vetoomus toimitetaan nimilistoineen koulutuslautakunnalle joka asiasta päättää.

 

Marko Huttunen Ylöjärven vanhan koulun oppilaan isä.

Korjaus.

Matti Hurstin pyynnöstä oikaisen virheellisen tiedon.

Lyhyen varoitusajan vuoksi kyseiset virkamiehet eivät voineet saapua paikalle, pahoittelen aiheuttamaani mielipahaa.

Toivon kuitenkin että esitykseen otettaisiin aikalisä, jolloin kaikkia osapuolia ehditään kuulla.