VETOOMUS SIBELIUS-AKATEMIAN TILOJEN AVAAMISESTA HARJOITTELUUN / PETITION TO OPEN SIBELIUS ACADEMY FACILITIES FOR PRACTICING

VETOOMUS SIBELIUS-AKATEMIAN TILOJEN AVAAMISESTA HARJOITTELUUN

Taideyliopisto on tiedotteessaan 14.5.2020 ilmoittanut toimintansa asteittaisesta palautumisesta. Yliopiston tilat suunnitellaan avattavan harjoitteluun 1.6.-31.7.2020 niille opiskelijoille, joiden valmistuminen vuonna 2020 on uhattuna koronavirusepidemian vuoksi.

Me Sibelius-Akatemian opiskelijat olemme huolissamme siitä, ettei tiloja tulevaisuudessa pääse käyttämään tasa-arvoisesti. Koska tilojen sulkemista ei pidetä enää 1.6. alkaen tarpeellisena, pitäisi ne avata kaikille opiskelijoille harjoittelua varten, riippumatta siitä missä vaiheessa opinnot ovat.

Omassa asunnossa harjoittelu on harvalle Helsingissä asuvalle mahdollista ja tämän vuoksi moni on riippuvainen yliopiston tiloista, jotka ovat poikkeustilanteen vuoksi olleet jo 18.3.2020 alkaen suljettuna.

Suomen hallitus on päättänyt purkaa koronarajoituksia 14.5.2020 alkaen. Peruskoulut ja varhaiskasvatuksen toimipisteet ovat auki. Ravintolat sekä valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset avataan 1.6. alkaen. Yhteiskunta on palaamassa normaaliksi, ja Taideyliopiston tulisi olla osa tätä kokonaisuutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 11.5. antamassa ohjeistuksessa korkeakouluille mainitaan, että “Oppilaitosten opetustoimintaan ja muuhun lakisääteiseen toimintaan ei lähtökohtaisesti sovelleta yleisiä kokoontumisrajoituksia”. Kesäisin opiskelijoita, jotka käyttävät tiloja on vähemmän kuin normaalisti, eikä Sibelius-Akatemian tiloissa kokoonnuta yli 50 hengen edestä, sillä orkesteria ei järjestetä ja opiskelijaruokalat ovat suurimmaksi osaksi kiinni.

Täten me allekirjoittaneet vetoamme sekä Taideyliopiston että Sibelius-Akatemian johtoon, että tulevissa päätöksissänne tunnistatte harjoittelun merkityksen musiikin opiskelussa ja annatte kaikille opiskelijoille tasa-arvoisen mahdollisuuden käyttää yliopiston tiloja 1.6.2020 alkaen.

PÄIVITYS 20.5.2020:

Adressi on lähetetty eteenpäin Taideyliopistolle. Allekirjoitusten keräys on loppunut. Kiitos kaikille allekirjoittaneille!

UPDATE 20.5.2020:

The petition has been forwarded to the University of the arts. A big thank you to everyone who signed the petition!

PETITION TO OPEN SIBELIUS ACADEMY FACILITIES FOR PRACTICING
University of Arts Helsinki has given an announcement on 14.5.2020 about the gradual opening of Uniarts facilities. The university facilities are to be opened for practicing from 1.6.2020 onwards to those students whose 2020 graduation is threatened by the Covid-19 pandemic.

We, the students of Sibelius Academy, are worried about the absence of equal opportunity to use the facilities for practicing. As keeping the facilities closed from 1.6. is not concidered necessary anymore, they should be opened for everyone regardless of the status of their studies.

Practicing in your own apartment is not possible for everyone and because of this, many students are dependant of the practice rooms in Sibelius Academy. These rooms have been closed since 18.3.2020.

The Finnish government has decided to lift some of the covid-related bans from 14.5. onwards. Primary schools and early childhood education facilities are open. Restaurants, museums, theaters, the National Opera, houses of culture, libraries, hobby facilities and venues, swimming pools and other sports facilities, youth facilities, club facilities, meeting facilities for organizations and work centers will be opened on 1.6. onwards. Our society is moving back to normalcy and the University of the Arts should be a part of this.

The Ministry of Education and Culture has issued guidelines to higher education institutions 11.5. These guidelines state that “The general meeting restrictions do not apply to the teaching and other statutory activities of educational institutions”. During the summer, there are fewer students who use the facilities than usual. Also, there are no gatherings of over 50 people in Sibelius Academy, as orchestra periods are not being organized and the student canteens are mainly closed.

Thus, we, the people who have signed this petition, appeal to the board of both the University of the Arts Helsinki and the Sibelius Academy, that in your future decisions you will take into account the importance of practicing in music studies and give all students equal access to university facilities from June 1, 2020.

 

 LINKKI Opetus- ja Kulttuuriministeriön tiedotteeseen:

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohjeita+tartunnantorjunnasta+oppilaitoksille+ja+korkeakouluille/