Vetoomus Urajärven kartanomuseon säilyttämiseksi

ADRESSI ON SULJETTU PE 27.11.2015, JOTTA SAIMME SEN TOIMITETTUA ETEENPÄIN ENNEN MUSEOVIRASTON YT-NEUVOTTELUJEN LOPPUMISTA. VETOOMUS TOIMITETTIIN MYÖS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERILLEMME SANNI GRAHN-LAASOSELLE.

ISO JA LÄMMIN KIITOS KAIKILLE ALLEKIRJOITTANEILLE SEKÄ NIILLE, JOTKA EIVÄT KERINNEET VETOOMUSTA ALLEKIRJOITTAA, MUTTA OLISIVAT SEN TEHNEET! JÄÄMME NYT ODOTTELEMAAN MITEN ASIA ETENEE!

 

Seuraava vetoomus on lähtöisin Urajärven kylän aktiiveilta, mutta toivomme lämpimästi kaikkien allekirjoittavan sen, jotka vähääkään kokevat Urajärven kartanomuseon läheiseksi itselleen, jotta saisimme upean kulttuurikohteemme säilytettyä. Lillyn ja Hugon toiveen mukaisesti.

 

Vetoomus Museovirastolle / Kansallismuseolle

 

Olemme saaneet kuulla, että Museovirasto / Kansallismuseo aikoo YT-neuvottelujen seurauksena säästää leikkaamalla kuluja mm. Urajärven kartanomuseon sulkemisella. Kyseinen tieto on suuresti järkyttänyt yhteisöämme, joka on laskenut sen varaan, että voimme jatkossakin toinen toistamme tukien yhteistyössä toimia Urajärven kartanomuseon alueella ja hyväksi.

 

Kartano on kylämme sydän vielä tänäkin päivänä. Se ja sen ympäristö on kyläläisillemme rakas ja se toimii monien seurojemme järjestämien tapahtumien keskipisteenä (mm. kesäpäivä heinäkuussa ja talvipäivä kevättalvella). Myös monet kylältä lähtöisin olevat palaavat vuosittain tuttuun rakkaaseen ympäristöön muistelemaan juuriaan, puhumattakaan kesäasukkaidemme kiintymyksestä kartanoon. Tästä syystä kartanomuseon jatkuminen on koko kylällemme tärkeä asia.

 

Tällä hetkellä isoimpana tekijänä kylällämme on kartanolla kesällä 2015 alkanut Urajärven Kartanoteatteri –projekti, joka oli meidän näkökulmastamme enemmän kuin onnistunut. Koko kylä eri seuroineen puhalsi yhteen hiileen ja teki lukemattomia talkootunteja projektin onnistumisen eteen. Käsitimme myös, että museo oli hyvin tyytyväinen viime kesään samoin kuin alueen uusi kahvilayrittäjä. Saimme varmasti kaikki volyymia toimintaamme tämän kokonaisuuden takia.

Ihmiset, jotka ovat kiinnostuneet historiasta – eritoten kartanon historiasta – halusivat nähdä myös teatteriesityksen autenttisessa ympäristössä. Tämä toimi myös toisinpäin - teatteriyleisö, jotka kiertävät pääasiassa teattereita, halusivat tutustua tarkemmin kartanon ja sen ympäristön aitoon historiaan. Ja luonnollisesti iso osa näistä ihmisistä kaipasi alueella oleilunsa aikana virvokkeita ja vatsantäytettä.

 

Teatterimme on suunniteltu toimivan vielä vähintään kaksi seuraavaa kesää, heinäkuun 2017 loppuun asti, ja mikäli innokkaita jatkajia on, niin jatkoakin mahdollisesti seuraa. Ensi kesän valmistelut ovat jo pitkällä, esimerkiksi koko esitys käsikirjoitetaan aivan alusta alkaen ja se on viimeistelyjä vaille valmis.

Olemme myös sitoutuneet koko alueen parantamiseen esimerkiksi siten, että aiomme rakentaa katsomon uudelleen Museovirastolta saamamme suunnitelman mukaan, jotta katsojat saavat mahdollisimman hyvän teatterielämyksen. Tämä on niin iso toimi, että sitä varten olemme valmistelleet tukihakemusta hankemuodossa Päijänne-Leaderiin. Tähän budjettiin olemme jopa sisällyttäneet Museoviraston painatustuotteita, kun kuulimme, että valmiin materiaalin painatukseen ei ollut muuten varoja. Halusimme näin tukea yhteistyötämme.

 

Olemme olleet siinä uskossa, että Museovirasto on täysillä tukemassa projektiamme ja näkee molemminpuolisen hyödyn teatteriprojektissa sekä haluaa kehittää kartanoa. Tästä johtuen on vaikea ymmärtää miksi tällaiseen ehdotukseen on nyt päädytty Museoviraston / Kansallismuseon päässä. Juuri nyt, kun Senaattikiinteistöt ja Museovirasto ovat satsanneet museon kunnostamiseen ja restaurointiin miljoonia ja jälleenavaamisen jälkeen kävijämäärät ovat olleet hyviä ja nousussa. Ja vielä nyt, kun alueella olisi valmius vahvaan matkailuyhteistyöhön. Myös uusi kahvilayrittäjä on varmasti suunnitellut tulevaisuuttaan pidemmälle ja juuri kotiutunut uuteen toimintaympäristöönsä, hänenkin tulevaisuuteensa tämä tulee vaikuttamaan suuresti.

 

Asikkalan kunta on tehnyt periaatepäätöksen, että se satsaa vahvasti matkailuun ja sen kehittämiseen. Tämä päätös koki tällä viikolla kolauksen, kun kunnan ainoa iso hotelli julkistettiin muutetavaksi vastaanottokeskukseksi. Asikkala tarvitseekin vahvan matkailukohteen, vetovoimatekijän, itselleen ja Urajärven kartano on juuri sellainen. On ollut jo ja toivottavasti voisi olla sitä jatkossa.

Toivomme, että ennen päätöstä Urajärven kartanon kohtalosta Museovirasto / Kansallismuseo olisi keskusteluissa kuntamme kanssa. Selvittämisen arvoinen seikka on se, josko nämä kaksi tahoa voisivat löytää ratkaisun, jolla turvata kartanomuseon kohtalo ainakin seuraavat kaksi vuotta, jotka nyt selkeästi ovat täynnä toimintaa kartanon alueella.

 

Näillä sanoilla me kaikki allekirjoittaneet toivomme Museoviraston / Kansallismuseon vielä yrittävän punnita uudelleen Urajärven kartanon kohtaloa ja löytää tarvitsemansa säästöt muualta ainakin tällä hetkellä.


Merja Markkanen, UNs Ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään