Vetoomus Vaasan avointen päiväkotien puolesta / Namninsamling för att rädda Vasas öppna daghem

Vaasan varhaiskasvatusjohtaja esittää syksystä 2020 lähtien Vaasan KAIKKIEN avoimien päiväkotien sulkemista kasvatus- ja opetuslautakunnalle kaupungin asettamien säästövelvotteiden vuoksi. Avoimien päiväkotien sulkeminen toisi noin puolet yli 625 000 € varhaiskasvatuksen säästövaatimuksista. Lautakunnan kokous on keskiviikkona 4.3.2020. Adressi on tarkoitus lähettää lautakunnan jäsenille tiistai-iltana 3.3.2020, joten allekirjoitathan 3.3. klo 16.00 mennessä! 

"Me allekirjoittaneet vaadimme avoimien päiväkotien säilyttämistä Vaasassa. Avoimien päiväkotien toiminnalla on merkittävä vaikutus muun muassa varhaiseen ja ennaltaehkäisevään pikkulapsiperheiden tukeen sekä vertaistukeen. Avoimet päiväkodit tarjoavat laadukasta toimintaa vaasalaislapsille ja matalan kynnyksen kohtaamispaikan sekä kotiäideille ja -isille että työssäkäyville vanhemmille. Olemme huolissamme myös siitä, että todelliset säästöt voivat jäädä mitättömiksi tai täysin saavuttamatta todennäköisimmin lisääntyvän päivähoitotarpeen sekä mahdollisten lisääntyneiden lapsiperheiden tukitarpeiden vuoksi."

*****

Förmannen för småbarnsfostran i Vasa föreslår att ALLA öppna daghem i Vasa ska stängas från och med hösten 2020 för att uppnå sparkraven som Vasa stad har ställt för nämnden för fostran och undervisning. Sparkraven för småbarnsfostran är 625 000 € och genom att stänga ner öppna daghemmen skulle man spara in över hälften av summan. Nämnden har följande möte onsdagen den 4.3.2020. Adressen blir skickad till nämndens medlemmar tisdagkväll 3.3., skriv därför under innan den 3.3. kl 16.00.

 "Vi som har skrivit under kräver att Vasas öppna daghem bevaras. Öppna daghemmens verksamhet har en betydelsefull inverkan på bland annat tidigt och förebyggande stöd för småbarnsfamiljer samt gemenskap av andra. Öppna daghemmen erbjuder kvalitativ verksamhet för barnen i Vasa och är en mötesplats med låg tröskel för både föräldrar som är hemma med barnen och de som är i arbetslivet. Vi är dessutom oroliga för att de verkliga inbesparingarna kan bli obetydliga eller ouppnådda. Mera sannolikt ökar behovet av dagvårdsplatser och möjligtvis kommer flera småbarnsfamiljer vara i behov av stöd."
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )