Vetoomus: voisiko Muusikkojen Liitto puuttua aktiivisemmin TE-toimiston toiminnan epäkohtiin muusikkojen työttömyysturvassa.

Koronaviruksesta johtuva muusikoiden ja muiden luovan alan työntekijöiden työttömyys on nostanut esiin epäkohdan, joka on ollut vallalla jo vuosikymmeniä TE-toimiston linjassa kohdella luovan alan työläisiä. Koska tämä epäkohta on nyt korostetusti tullut esiin poikkeustilanteen takia, kannattaisi tilannetta käyttää hyödyksi ja korjata asioiden tila viipymättä.

TE-toimisto evää taiteilijoita oikeuden työttömyys- ja ansiosidonnaiseen päivärahaan väärin perusteluin. Työsuhteisista taiteilijoista yritetään väkisin tehdä yrittäjiä, ja ammattitaidon ylläpitoon tähtäävä harjoittelu katsotaan omassa työssä työllistymiseksi.

MUUSIKKOJEN LIITTO on ollut aiheesta yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriöön, mutta yhteydenotto ei puheenjohtaja Vänttisen mukaan johda mihinkään akuutteihin muutoksiin tilanteessa.

"Ilmeisesti TE-toimistossa on ruohonjuuritasolla jokin ohjeistuksessa mennyt sekaisin, koska siellä on tehty ratkaisuja, joita ei käsitykseni mukaan pitäisi tehdä. Jos ihminen on saanut ansiotulonsa keikoista ja jatkaa instrumentin soiton harjoittelua, tuntuu ihan poskettomalta, että hän ei sen takia ole oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan”, Vänttinen sanoo.

Ei tarvitse kuin hiukan kentältä kysellä niin saa tietonsa että tämä väärä menettely on ollut vallalla niin kauan kuin muistetaan.  Muusikoille on kehittynyt jopa kommunikaatiokulttuuri TE toimiston kanssa, jossa ei saa mainita sanoja freelance, harjoittelu, säveltäminen. Työttömyyskassatkin neuvovat olemaan käyttämästä termiä freelancer, koska TE-toimiston virkailijat eivät ymmärrä mitä freelance-työ muusikon kohdalla merkitsee. Freelance-otsakkeen alla toimivat tulkitaan erheellisesti automaattisesti yrittäjiksi. Tätä termiä käyttämällä joutuu vähintäänkin tekemään TE-toimistolle perusteellisia selvityksiä mahdollisesta yritystoiminnasta, vaikka ei edes omistaisi minkäänlaista toiminimeä. Taiteilijat itse sekä heitä työllistävät ohjelmatoimistot joutuvat jatkuvasti kamppailemaan tällaisten tapausten kanssa. Kun tämä asia on näinkin yleinen, niin ihmetyttää miksi asioiden tilaan ei ole Muusikkojen Liiton toimesta avoimemmin ja aktiivisemmin puututtu.

Tästä on hallitussihteeri Melingin mukaan annettu TE-toimistoille yksiselitteiset ohjeet: perusharjoittelun ja ammatillisten valmiuksien ylläpitämisen ei pitäisi vaikuttaa siihen, onko ihminen oikeutettu työttömyyskorvaukseen. ”Jos vain harjoittelee ja pitää näin yllä ammattitaitoaan ja on sen takia jäänyt ilman työttömyysturvaa, ratkaisu ei ole ollut ohjeistuksen mukainen”, Meling sanoo.

Kun tällainen ohjeistus kerran on olemassa, miksi TE-toimiston virkamiehet eivät ole toimineet sen mukaisesti? Mitä Liitto aikoo tehdä saadakseen ministeriön aktiivisemmin toimimaan tämän iät ja ajat vallalla olleen epäkohdan poistamiseksi?

Me allekirjoittaneet pyydämme Liitoltamme aktiivisempaa toimintaa epäkohtien poistamiseksi. Haluamme tietää mitä tapahtuu, tapahtuuko mitään? Jääkö Liiton puuttuminen asiaan tähän: "Olemme joutuneet ohjeistamaan jäseniä, etteivät sano hakemuksissaan harjoittelevansa soittamista.” , ja siihen että aiheesta on oltu yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriöön, mutta yhteydenotto ei Vänttisen mukaan johda mihinkään akuutteihin muutoksiin tilanteessa.? Miksi ei johda?

Nyt tulisi käyttää kaikkia olemassa olevia keinoja tilanteen korjaamiseksi. Liiton tulisi puuttua aktiivisesti vallitsevaan keskusteluun, käyttää mediaa, hankkia asiallemme puolestapuhujia päättäviltä paikoilta. Liiton tulisi olla aktiivinen keskustelun käynnistäjä eikä sivusta seuraaja. Tottakai orona-avustuksien hoitaminen paitsioon jääville muusikoille on hyvä asia, mutta se ei riitä.

Me pyydämme: toimikaa, ja kertokaa meille mitä tapahtuu! Se on Liiton tehtävä!
Facebook
Tulisiko kauppojen aukiolorajoituksista luopua?