Viinikan päiväkoti säilytettävä

Me allekirjoittaneet vastustamme Viinikan päiväkodin sulkemista.

Tampereen kaupungin palveluverkkotyöryhmä esittää, että etelän alueella luovuttaisiin pienistä päivähoitoyksiköistä, kun Mustametsän 140-paikkainen päiväkoti valmistuu vuoden 2019 alussa ja Muotialan päiväkotiin saadaan lisää päivähoitopaikkoja esiopetuksen ja neuvolan siirtyessä Muotialasta Mustametsään. Kaupunki selvittää mahdollisuutta luopua Nekalan (70 lasta), Viinikan (39 lasta) ja Pikku-Muotialan (37 lasta) päiväkodeista. Kaupunki ei esitä kustannuslaskelmia eikä perustele luopumista säästöillä vaan pienten yksikköjen suurella määrällä.

Ehdotus on meistä Viinikan päiväkotilaisten vanhemmista ja alueen asukkaista tyrmistyttävä. Päiväkotimme on kokonaan peruskorjattu vuonna 2012 – vain neljä vuotta sitten. Sisäilmaltaan rakennus on erinomaisessa kunnossa.

Historiallinen päiväkoti on Tampereen ensimmäinen päiväkotikäyttöön suunniteltu rakennus, joka on edelleen alkuperäiskäytössään. Vuonna 1936 rakennettu idyllinen talo sijaitsee omakotialueen keskellä. Sen suojaisa pihapiiri on tarjonnut jo monen sukupolven lapsille monipuolisen ja turvallisen leikkiympäristön.

Hyvän kasvuilmapiirin luo paitsi rauhallinen ja idyllinen ympäristö myös erittäin osaava ja lapsilähtöinen henkilökunta. Tarhan ilmapiiri on ainutlaatuisen lämminhenkinen. Aidosti läsnä oleva kasvatushenkilökunta kohtelee lapsia sensitiivisesti ja positiivisesti. Lapsillamme on selvästi hyvin turvallinen ja rauhallinen hoitoympäristö.

Viinikka-Nekalan alueen ainutlaatuinen yhteisöllisyys näkyy päiväkodissakin henkilökunnan luontevina suhteina vanhempiin. Pienessä yksikössä vanhemmat oppivat tuntemaan toisensa, mikä osaltaan edistää kaikkien hyvinvointia. Iltaisin päiväkodin piha muuttuu alueen lapsiperheiden kohtaamispaikaksi.

Suunnittelusta vastaavat kuvaavat Viinikan päiväkodin kaltaisia yksikköjä "pieniksi ja epätarkoituksenmukaisiksi". Luopumalla monelle sukupolvelle hyvin tarkoituksenmukaisesta yksiköstä kaupunki heittää hyvästit esimerkilliselle päiväkodille, jossa lasten nenät niistetään, itkevää lohdutetaan ja hiljaisimmatkin huomioidaan. Temperamentiltaan ujoille lapsille iso laitosmainen yksikkö aiheuttaa kohtuuttomia haasteita. Pienten lasten stressinsäätelykyvylle kaaosmaiset ulkoilutilanteet aiheuttavat erittäin suuria haasteita ja kuormittavia ne ovat aikuisillekin. Lasten ikätasoon nähden nämä haasteet luovat riskejä terveelle kehitykselle.

Vanhuspalveluissa ollaan jo siirtymässä suurista laitoksista pieniin, kodinomaisiin yksiköihin. Kysymmekin, miksi pienet lapset halutaan päinvastoin siirtää suuriin, 140-paikkaisiin laitoksiin?