Viljelykasvien monimuotoisuus turvattava

EU-lakiluonnoksessa uhattuna harvinaisten viljelykasvien tulevaisuus

Tilanne on erittäin kriittinen maatiaiskasvien elinvoimaisina ja käyttökelpoisina säilymisen kannalta tämänkertaisen siemenkauppalakiluonnoksen (Plant Reproductive Material, PRM) mennessä EU-komission äänestykseen. Ympäristö- ja maatalousasioista vastaavat komission pääosastot vastustavat lakiluonnoksen hyväksymistä sellaisena kun se nyt on sen maatalouden ja ympäristön biodiversiteetille haitallisten seurausten johdosta. Lakiluonnoksen laatinut terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava pääosasto (SANCO) vetoaa terveys- ja turvallisuusnäkökulmiin.

Siementen rekisteröintivaatimusten tiukentaminen johtaa maatiaiskasvien siementen saatavuuden vaikeutumiseen, osittain jopa siementen kieltämiseen ja geneettisen monimuotoisuuden romahtamiseen. Jos EU-komission äänestyksessä hyväksytään luonnos, se jatkaa edelleen Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston käsittelyyn. Äänestys luonnoksesta pidetään 6.5., jolloin asiasta äänestää myös Olli Rehn Euroopan komissiossa.

Jo nykyinen siemenkauppalaki rajoittaa maatiaiskasvien ja siementen käyttöä monin tavoin. Lakiuudistuksessa tulisi paremmin huomioida kuluttajien vapaudet valita haluamiaan siemeniä.

Maatiaiskasvit ovat syntyneet ihmisen luomien viljelysjärjestelmien ja luonnonvalinnan yhteisvaikutuksesta. Maatiaiskasvi on kasvin muoto, jolla on pitkän ajan kuluessa valikoitunut kyky sietää bioottista (sairaudet, loiset) ja abioottista (kylmyys, kuivuus, ravinneköyhyys) stressiä, mikä tekee niistä varmoja viljeltäviä sekä takaa keskinkertaiseen sadon vaatimattomassakin viljelyjärjestelmässä. Siemenestä lisättävät maatiaiskasvit ovat tyypillisesti geneettisesti monimuotoisia populaatioita. Kasvinjalostuksessa tunnistetaan lähinnä maatiaiskasvien geenivara-arvo uusien lajikkeiden kehittämisessä, mutta maatiaiskasvien tallettaminen pelkästään siemeninä, solukkoina tai muilla tavoin pitkäaikaisiin pakkasvarastoihin estäisi vähitellen näiden kasvikantojen luonnollisen sopeutumisen muuttuviin ympäristöolosuhteisiin.

Maatiaiskasvien kestävyys ja vaatimattomuus (low input agriculture) tarjoavat innovaatiomahdollisuuksia pienimuotoisessa maataloudessa tilanteessa, jossa on otettava huomioon ilmastonmuutos ja energiavarojen riittävyys. Ne sopivat kotipuutarhureille, harrastajaviljelijöille ja luomuviljelyyn. Maatiaiskasvit vastakohtanaan tekijänoikeuksia sisältävät kaupalliset, jalostetut kasvit; ovat julkinen hyödyke ja verrattavissa julkisiin kirjastoihin ja tieteelliseen perustutkimukseen. Kotiseudullaan niillä on usein myös erityistä kulttuurista arvoa.

Maatiaiskasvien hyödyntämiseen pitäisi kaikilla olla yhtäläiset oikeudet. Maatiaiskasvien viljeleminen elävissä geenipankeissa, siementen vapaa liikkuvuus, vaihto ja välitys tulisi olla sallittua.

Maatiaiskasvien kasvatusta ja hyödyntämistä tarvitaan suurituottoisten lajikkeiden rinnalla ja kestävän kehityksen takaavana vaihtoehtona. Kotitarveviljely ja siihen hyvin soveltuvat paikalliset, monimuotoiset kasvit ja auttavat ihmisiä selviämään taloudellisesti vaikeina aikoina. Puutarhanhoidolla ja siementen kasvatuksella on merkittäviä terveyttä, henkistä hyvinvointia ja työkykyä ylläpitäviä vaikutuksia.

Olemme ottaneet siemenlakiluonnoksesta yhteyttä Suomen edustajiin Euroopan parlamentissa ja komissiossa.

Haluamme adressilla osoittaa, että pidämme maatalouden ja puutarhojen geenivarojen säilyttämistä tärkeänä. Allekirjoita vetoomus herättääksemme päättäjät.

Asia on näyttävästi esillä myös muissa EU-maissa tällä hetkellä, esim. Saksassa ja Itävallassa:

Handelsblatt -lehti http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/landwirtschaft-aigner-lehnt-saatgut-plaene-der-euab/8113362.html

Lobbaustoimintaa kriittisesti tutkiva kansalaisjärjestö Corporate Europe Observatory http://corporateeurope.org/open-letter-conflicts-interest-seed-industry-national-expert-seconded-dgsanco

Arche noah, itävaltalainen maatiaisyhdistys http://www.arche-noah.at/etomite/assets/downloads/seedlaw/positionpaper_spm.pdf

APA-uutistoimiston lehdistötiedotepalvelu http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130426_OTS0257/umweltminister-berlakovichunterzeichnet-saatgut-petition

Bifurcated Carrots blogi http://bifurcatedcarrots.eu/2013/04/important-eu-seed-law-vote-6-may/

Kansainvälinen avoin vetoomus https://www.openpetition.de/petition/online/seed-diversity-under-threat-no-european-seed-regulations-for-the-benefit-of-the-seed-industry#googtrans(de%7Cen)