VIRASOJAN KOULULAISILLE PARAKIT

Virasojan koululaiset ja henkilökunta ovat työskennelleet 5 vuotta poikkeusolosuhteissa sisäilmaongelmien vuoksi. Nyt on aika lopettaa pompottelu ja taata oppilaille ja henkilökunnalle työrauha.

ME ALLEKIRJOITTANEET VAADIMME, ETTÄ VIRASOJAN KOULULAISILLE RAKENNETAAN VIIPYMÄTTÄ KUNNOLLISET PARAKIT,  joihin päästään muuttamaan mahdollisimman pian sisäilmaongelmaisesta Havurinteen väistötilasta. Emme hyväksy oppilaiden sijoittamista toisiin kouluhin. Parakit ovat surkeassa tilanteessa ainoa tapa, jolla edes jotenkuten toteutetaan kaupungin lasten tasa-arvoinen kohtelu ja pelastetaan se, mitä työrauhasta on pelastettavissa.

Perusteluja ja huolenaiheita: 

- Opettajien ja oppilaiden pitäisi nyt keskittyä uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen. Koulun jakaminen toisiin kouluihin rikkoo sekä koulu- että työyhteisön, vaatii uusien toimintamallien ja sääntöjen opiskelua ja puolella lapsista muuttaa myös oleellisesti koulumatkaa. 

- Virasojan koululaisten lisäksi toisiin kouluihin sijoittaminen vaikuttaisi oleellisesti näiden toisten koulujen väkeen. Lukujärjestyksien laatimiseen tulisi huomattavasti lisää haasteita, koulupäivät venyisivät, samoin ruokailuajat. 

- Lisääntyvien ryhmien vuoksi erikoisluokkien käyttö karsiutuisi huomattavasti. Miten uutta opetussuunnitelmaa toteutetaan sujuvasti, jos käytössä ei ole esimerkiksi musiikki- ja kieliluokkia? 

- Olemme huolissamme siitä, miten oppilasmäärän äkillinen lisääminen vaikuttaa sisäilmaan kouluissa, joihin oppilaat jaettaisiin. Varsinkin Kaukopään koulun tilanne huolestuttaa. Oppilasmäärän lisääminen vaikuttaa myös kouluviihtyvyyteen ja siihen, miten hyvin yksittäinen oppilas huomataan joukossa. Virasojan lapset ja koulun henkilökunta ovat jo altistuneet epäterveelle sisäilmalle vuosien ajan. Yhä useampi lapsi sairastuu pysyvästi.

- Jatkuva epävarmuus on raastavaa niin koulun henkilökunnalle kuin oppilaillekin. Tämä heijastuu oppilaiden koteihin ja polttaa loppuun opettajat. 

- Kaukopään kouluun sijoittaminen aiheuttaa monille oppilaille koulukyytitarpeen. On aina parempi vaihtoehto, jos lapsi pystyy kulkemaan koulumatkansa itsenäisesti saaden liikuntaa ja oppien kulkemaan turvallisesti. Lisäksi koulukyydit maksavat.

Taustaa:

- Imatralla on käynnissä laaja palveluverkkoselvitys, joka tähtää kolmen kampuksen malliin. Virasojan koulua ei mainita missään näistä malleista. Kampusmallit sekä tähän liittyvä kysely löytyvät täältä: http://www.imatra.fi/palveluverkkoselvitys

- Virasojan koulussa todettiin vuonna 2012 laaja sisäilmaongelma, jota oltiin jo aiemmin epäilty. Koulua remontoitiin niin, että koulutyö oli käynnissä tiloissa samanaikaisesti. Ongelma ei korjautunut ja lopulta alkuvuodesta 2016 koulu päätettiin siirtää Havurinteelle väistötiloihin. Jo silloin vanhemmat ja henkilökunta epäilivät Havurinteen tilojen terveyttä ja pyysivät kaupunkia järjestämään parakit tai muut terveet tilat. Havurinteellä tehtiin jatkuvasti sisäilmatutkimuksia ja koulutyön alettua elokuussa 2016 sisäilmatyöryhmä ja työsuojeluvaltuutettu suosittelivat tilojen sulkemista lokakuun loppuun mennessä. Hyvinvointilautakunta on parakkien kannalla.

Tämä adressi on mahdollista allekirjoittaa myös sähköisenä versiona osoitteessa www.adressit.com/virasojan_koululaisille_parakit. Adressin voi allekirjoittaa 13.9.2016 mennessä ja sen jälkeen se luovutetaan Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtajalle Anna Helmiselle. Yhteyshenkilö on Virasojan vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Riikka Lautamies, riikka.lautamies@gmail.com, 044 590 0931.

 

 


Soja Murto-Hartikainen, Virasojan vanhempaintoimikunta, sihteeri    Ota yhteyttä adressin tekijään