Virpi Ekholm erotettava kiinteistönjohtajan virasta

Ekholm on virassaan toistuvasti laiminlyönyt toimenkuvansa hoitamisen kunniallisesti.

Ekholmin toimet ovat olleet hyvän neuvottelutavan vastaisia.

Ekholmin toimet aiheuttavat mainehaittoja Tampereen kaupungille.

Ekholmin toimet ovat kuluttaneet turhaan julkisia resursseja.

Ekholmin tilapoliittinen toiminta vahingoittaa suuresti koko kaupungin taide- ja kulttuurikenttää.

Ekholm on lähtenyt toteuttamaan oman kunnian palauttamiseksi henkilökohtaista ajojahtia yhden ihmisen häätämiseksi kaupungin kiinteistöstä, vaikka toimenpiteistä koituisi suhteettomia kuluja,

Ekholm on ollut välinpitämätön huolehtimaan virkansa edellyttämistä toimista.

Adressi on tarkoitus liittää kaupunginhallitukselle lähetettyyn hallintokanteluun.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mika Pettissalo voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…