Virpi Ekholm erotettava kiinteistönjohtajan virasta

Ekholm on virassaan toistuvasti laiminlyönyt toimenkuvansa hoitamisen kunniallisesti.

Ekholmin toimet ovat olleet hyvän neuvottelutavan vastaisia.

Ekholmin toimet aiheuttavat mainehaittoja Tampereen kaupungille.

Ekholmin toimet ovat kuluttaneet turhaan julkisia resursseja.

Ekholmin tilapoliittinen toiminta vahingoittaa suuresti koko kaupungin taide- ja kulttuurikenttää.

Ekholm on lähtenyt toteuttamaan oman kunnian palauttamiseksi henkilökohtaista ajojahtia yhden ihmisen häätämiseksi kaupungin kiinteistöstä, vaikka toimenpiteistä koituisi suhteettomia kuluja,

Ekholm on ollut välinpitämätön huolehtimaan virkansa edellyttämistä toimista.

Adressi on tarkoitus liittää kaupunginhallitukselle lähetettyyn hallintokanteluun.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Mika Pettissalo näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…