VT12:n Lahden ohitietarvetta tutkittava uudelleen

- Valtatietasoinen Launeen linjaus nykyisten asuinalueiden keskelle on liian kallis ja ylimitoitettu ratkaisu!

Eteläisen Lahden asukkaat ja ympäristönsuojelijat ovat olleet johdonmukaisesti huolissaan Lahden ohitiesuunnitelman ja sen myötä autoliikenteen lisääntyvistä haitallisista vaikutuksista Lahden luontoon ja ihmisten elinoloihin. Ohitielinjauksen tarpeellisuutta Launeelle on arvioitava uudelleen ilmastomuutoksen hillinnän tavoitteita tukevaksi, jossa lähtökohtana on, että kasvihuonepäästöjä on kaikin keinoin vähennettävä. Yksi keino tähän on autoliikenteen voimakas vähentäminen.

Lahden eteläinen kehätiesuunnitelma Launeelle on jäänne 1970 luvulta, jolloin elettiin voimakasta autoliikenteen
kasvuennusteiden aikaa, mutta nykyisin elämme täysin toisenlaisten realiteettien keskellä. Tutkimusten mukaan uusien autoteiden rakentaminen lisää poikkeuksetta kokonaisliikennettä ja päästöjä. Lahtea pidetään yleisesti jo nyt
hyvin saavutettavana ja vetovoimaisena paikkana, jonka tie- ja liikenneyhteydet ovat nopeita ja joustavia. Tilanne on siis jo hyvä. Lahden eteläinen ohitie onkin ylimitoitettu hanke. Sitä tukevat päätökset on otettava uuteen arviointiin tässä katsannossa.


Launeen asutusalueen vihervyöhykettä, johon ohitietä on suunniteltu, tarvitaan paremminkin ekologisena käytävänä ja ilmaa puhdistavana väylänä, sade- ja hulevesien tasaajana, luonnon monimuotoisuuden säilyttäjänä sekä kaupunkirakennetta jakavana väylänä, joka samalla palvelee asukkaiden lähivirkistysalueena.


Etelä-Lahden kaupallinen keskus on jo siirtynyt Renkomäkeen, joten on aivan takaperoista johtaa liikenne Hollolasta Launeen asutusalueen kautta Renkomäkeen. Tulevaisuuden liikennetarpeet voidaan hoitaa parantamalla Hollolan ja Lahden välistä liikennettä nykyistä tieverkostoa parantamalla ja toteuttamalla ohitie mahdollisimman ympäristöystävällisesti etelämpänä, joka ratkaisu olisi myös noin 100 milj. euroa halvempi kuin Launeen linjaus.


Salpausselän pohjavesialueen liikenteen haittavaikutuksia Hämeenlinnantiellä on jo vähennetty tekemällä tielle pohjavesisuojaukset. Riskejä voidaan vielä vähentää joukkoliikenteen kehittämisellä, nopeuksien alentamisilla ja ohjaamalla vaaralliset kuljetukset sekä rekkaliikenne Renkomäen kautta. Raskaan liikenteen haittoja voidaan myös vähentää siirtämällä tavarakuljetuksia rautateille.


Ilmastomuutoksen sopeuttamistavoitteet merkitsevät sitä, ettei luontoa ja ympäristöä kuluttava ja hyväksikäyttävä kasvu voi jatkua. Suunniteltu Launeen linjaus tuottaisi turhia kustannuksia, eikä se edistä kestävää kehitystä.

Me allekirjoittaneet vastustamme VT12 Lahden Launeen ohitielinjausta ja vaadimme, että ohitietarvetta tarkastellaan uudelleen ja etsitään sille uusia ratkaisuja jotka paremmin vastaavat ilmastomuutoksen hillintää, pohjaveden suojelua sekä asukkaiden ja ympäristön hyvinvointia.

Lahdessa 22.11.2011

Launeen Omakotiyhdistys ry

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Hallitus voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko Jyrki Kataisen erota?